Historicky velmi cenné interiéry kostela svatého Mořice v Olomouci byly za pomocí robotických dronů důkladně zmapovány v červenci loňského roku. Bezpilotní helikoptéry s palubní inteligencí vyvinula skupina multirobotických systémů elektrotechnické fakulty ČVUT v rámci světově unikátního projektu s názvem Dronument. Tamní odborníci nyní zveřejnili video, které veřejnosti umožňuje nahlédnout do procesu skenování historických interiérů.

VIDEO: Drony z FEL ČVUT mapují kostel sv. Mořice v Olomouci

| Video: Youtube

Práce při skenování interiérů kostelů a zámků mají předem daný postup. Na začátku technik nejdříve připraví 3D sken za pomoci pozemního skeneru. Památkáři pak vyberou místa, která jsou pro ně důležitá a budou fotografována za pomocí dronů.

„Z 3D modelu dokáže unikátní systém autonomně naplánovat trajektorii letu. Operátor dronu pak potvrdí, že ji lze realizovat bezpečně a v dostatečné vzdálenosti od překážek,“ vysvětlil vedoucí skupiny multirobotických systémů Martin Saska.

Drony mohou z různých úhlů zdokumentovat místa, která nejsou dostupná z běžných plošin nebo lešení. Letecké práce probíhají velmi rychle. Formace spolupracujících dronů létá zcela autonomně. Není potřeba operátor nebo pilot, který by je řídil ze země.

Drony mají rozdělené úkoly. Jeden nese kameru, ostatní nesou zdroje světla, které osvětlující scénu v předem určeném úhlu. Robotici jen umístí drony na místo startu a stisknou tlačítko. Drony pak už samy pořídí fotografie, vrátí se zpět na místo vzletu a operátoři jen z disku stáhnou získaný materiál.

Použitou techniku plánují odborníci v budoucnu miniaturizovat.

„Chceme navrhnout systém, který by mohli ovládat památkáři bez technického vzdělání. Budou moci řídit drony prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní. Dron by pak sám realizoval jimi zadaný úkol,” popsal záměry do budoucna Martin Saska s tím, že tento technologický posun je možný díky vývoji pokročilého softwaru pro autonomní let v rámci přibližně třicetičlenné vědecké skupiny působící na katedře kybernetiky elektrotechnické fakulty ČVUT.

Chrám na Libavé i plumlovský zámek

Mapování historických památek či kostelů za pomoci dronů oceňují také památkáři.

„Technologii jsme použili už asi v deseti objektech a myslím, že se jedná o vizi budoucnosti, jak dokumentovat historické objekty,“ uvedla výzkumná a vývojová pracovnice Národního památkového ústavu Michaela Čadilová.

Díky nasvícení mají památkáři k dispozici kvalitnější a plastičtější záběry. Například u nástěnné malby mohou sledovat i drobné praskliny či stav tmelení. Dokumentační materiály pořízené drony poslouží restaurátorům k tomu, aby na jejich základě mohli připravit restaurátorský záměr.

Kromě kostela svatého Mořice v Olomouci byly speciální drony využity v poutním kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě u Libavé, zámku v Plumlově, korunovačním sále zámku v Kroměříži, zámku ve Vranově nad Dyjí, kostele svatého Mikuláše v Praze nebo grottě v polském Gorzanowě. Podle dostupných informací využívá robotické drony k autonomnímu zkoumání interiérů historických objektů ve světě pouze tým Martina Sasky.