PROJEKT JARO OŽÍVÁ /SPRING ALIVE/ ON-LINE

Díky pozorování všímavých milovníků přírody pak mohou vědci z mezinárodní organizace pro ochranu ptactva Birdlife International sledovat příchod jara a zjistit více o migracích ptáků v Evropě.

„Projektem Jaro ožívá se snažíme přitáhnout pozornost ke stěhovavým druhům ptáků, z nichž mnozí, zatím ještě běžní, v poslední době dramaticky ubývají. Proto chceme u dětí a jejich rodin vzbudit zájem o ptactvo a jeho ochranu a současně oslavit příchod jara i fenomén ptačí migrace“ říká Lucie Hošková, koordinátorka kampaně Jaro ožívá.

„Dětem navíc nabízíme propojení zážitků v přírodě s jejich čím dál oblíbenějším médiem – internetem“.

V projektu jsou již první on-line zprávy i z Olomouckého kraje.

Například okolí Mohelnice, kde lidé nahlásili pozorování čápa bílého.

„Pozorování čápa začátkem března je vždy velice vzácné. V tuto dobu je většina čápů teprve na cestě ze svých zimovišť,“ upozornila Lucie Hošková.

Pro ujištění, zda jde skutečně o čápa a srovnání s podobou volavky, odkazuje na fotogalerii na internetových www.springalive.net, kde lidé najdou i podrobnosti o projektu Jaro ožívá.