Čeká je více sportovních aktivit, širší nabídka televizních programů a mší. Jídelníček jim zpestří tradiční vánoční pokrmy, sladkosti a ovoce.

Olomoucká věznice odsouzeným a obviněným každoročně nabízí v období adventu a vánoc více volnočasových aktivit.

„Pořádáme sportovní turnaje v šipkách, florbale a stolním tenise. Rozšíříme také možnost sledování televizních programů. Odsouzení si vánočně vyzdobí kulturní místnosti na jednotlivých odděleních," popsala mluvčí věznice Markéta Doleželová.

Také ve věznici mají vánoční svátky především duchovní rozměr, pro odsouzené proto kaplan připravil adventní a vánoční pásmo.

Na Štědrý den navštíví obviněné v celách zástupci všech církví, kteří do areálu pravidelně docházejí, budou s nimi rozmlouvat o duchovním významu vánoc.

„Při této příležitosti jim předají vánoční balíček s kávou, čajem a sladkostmi. V odpoledních hodinách se pro odsouzené slouží mše svatá. Ke štědrovečerní večeři je tradičně rybí filé a bramborový salát. Každý vězeň také dostane vánoční balíček, kde bude perník, oplatky a ovoce," uvedla Markéta Doleželová.

Na první svátek vánoční mohou vybraní odsouzení v doprovodu kaplana opustit věznici a zúčastnit se vánoční bohoslužby v jednom z místních kostelů.

„Během svátků může několik odsouzených zasednout ke štědrovečernímu stolu a strávit vánoční čas v kruhu rodinném. Jedná se ale jen o ty odsouzené, kteří si plní veškeré povinnosti a také úkoly v rámci pracovního zařazení," vysvětlila mluvčí věznice.