Radní v těchto dnech schvalovali návrh obce Jívová na aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR), která by nebránila realizaci těchto elektráren v Nízkém Jeseníku. Investor do zelené energie chce zahájit stavbu v Jívové co nejdříve. V ruce má po letech tahanic s odpůrci pravomocné stavební povolení.

Investor připravuje stavbu větrných elektráren v Jívové již přes 15 let. Spor o ZÚR skončil u krajského soudu, kde obec Jívová vloni neuspěla. V právní bitvě už ale nepokračovala, ale začala jednat s hejtmanstvím o případné výjimce v rámci ZÚR.

„Rada problematice věnovala spoustu času. Vyslechli jsme si v minulosti prezentace zástupců obce Jívová a také odpůrců celého záměru ze Spolku Nízký Jeseník. Na základě těchto jednání jsme si ještě nechali doplnit informace, zda například nebudou větrníky narušovat panorama Svatého Kopečku. Odborná firma, která nám tyto pohledové studie zpracovávala nám potvrdila, že panorama dotčeno nebude,“ informoval náměstek hejtmana Jan Šafařík poté, co Rada Olomouckého kraje schválila žádost obce Jívová na aktualizaci zásad územního rozvoje, která by připustila realizaci elektráren v katastru obce.

Investor zde chystá výstavbu pětice větrníků vysokých 150 metrů s celkovým výkonem 12,5 megawattů. Stroje mají průměr rotoru 100 metrů.

Stavební povolení získala firma 11. listopadu 2019, avšak proti tomu se ihned odvolal Spolek Nízký Jeseník, takže stavební povolení nenabylo právní moci.

Následně byla lokalita v Nízkém Jeseníku, kde část větrného parku má stát, umístěna v rámci ZÚR do kulturně krajinných oblastí. Větrníky nepřipouští. Aktualizace ZÚR nabyla účinnost 15. listopadu 2019.

V těchto dnech však krajský úřad rozhodl o třech odvoláních z roku 2019 proti vydanému stavebnímu povolení. Podal je spolek a dvě soukromé osoby. Tato dva roky stará odvolání krajský úřad zamítl jako nepřípustná. Tím pádem stavební povolení na větrný park vydané v listopadu 2019 nabylo právní moci.

Platnost povolení brzy vyprší

Vyjádření investora se získat nepodařilo. Podle vedení obce Jívová by chtěl kopnout do země co nejdříve.

„Mají právoplatné stavební povolení a mohou začít stavět, a to bez ohledu na ‚ZÚR‘,“ potvrdil starosta Jan Pewner.

Investor by si měl pospíšit, protože dvouletá platnost stavebního povolení mu končí v polovině prosince - rozhodnutí z 11. listopadu 2019 bylo v tu dobu doručeno.

Pokud firma do 16. prosince začne stavět, rozhodnutí je nadále platné. Rovněž ale také požádala podle informací Deníku o prodloužení platnosti stavebního rozhodnutí, zřejmě s i ohledem na počasí.

Schválení pořízení změny krajské plánovací dokumentace budou mít na stole zastupitelé 13. prosince. Pokud aktualizaci ZÚR odhlasují, bude následně zahájeno řízení, ve kterém se ještě budou dotčené orgány k celé věci vyjadřovat.

Milion ročně do obecní kasy

Obec Jívová, která podepsala s investorem dohodu o spolupráci již v roce 2006, počítá s tím, že provoz z větrníků přinese nejméně jeden milion korun ročně do obecní pokladny.

Tento pravidelný příjem by pomohl vesnici se šesti sty obyvateli se splátkami více než dvacetimilionového úvěru, který si musela vzít na nákladnou výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod.

Větrný park Jívová by měl vyrůst nedaleko jednoho z největších větrných parků v České republice rozkládajícího se u Horní Loděnice. Tím také od počátku operuje obec Jívová.

„Větrníky už stojí v okolní krajině, ale Jívová z nich nemá ani korunu. Jen se na ně díváme,“ poukazoval již dříve starosta Pewner.

Na kopci mezi Jívovou a Hraničnými Petrovicemi se roky točí dva nejstarší větrníky na Olomoucku. Velký větrný park za tu dobu vyrostl na kopcích u Rejchartic nedaleko Moravského Berouna.