Ve městě panují rozdílné názory obyvatel na podporu výstavby větrníků na území Moravského Berouna. Vznikla i petice.

V referendu počátkem června voliči odpovídali na otázku: „Souhlasíte s tím, aby město Moravský Beroun zamezilo výstavbě větrných elektráren na území města Moravský Beroun?“

Přišlo 39,2 procent z celkového počtu 2289 oprávněných voličů - referendum je platné při účasti alespoň 35 procent. Pro zamezení výstavby větrníků hlasovalo 495 (55,18 procenta), opačný názor mělo a pro pokračování jednání města s investory se vyjádřilo 379 (44,82 procenta) hlasujících.

Referendum je tedy platné, není ale závazné pro zastupitele - proti stavbě nehlasovalo alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Proti se vyslovilo 21,6 procenta všech voličů.

Nálada je "půl na půl"

Větrníky budou zastupitelé podle zveřejněného programu řešit tuto středu 26. června, přesněji bod pojednávající o výsledcích referenda.

„Návrh na usnesení je, že vezmeme na vědomí výsledky referenda. Zároveň bychom se v tomto bodě měli pobavit o tom, jak pokračovat dále,“ sdělil v pondělí Olomouckému deníku starosta města Jan Hicz.

Po referendu uvedl, že názor většiny voličů, kteří přišli k referendu a vyjádřili se v něm proti spolupráci města při stavbě větrného parku, respektuje.

Jestli ve středu dojde na rozhodující hlasování o větrnících v katastru města, vyloučit ale nelze. Některý z patnácti zastupitelů může dát návrh na jiné usnesení.

Podle starosty je rozložení „sil“ zhruba půl na půl, podobně jako nálady mezi občany města.

Na výstup z jednání zastupitelstva čekají i investoři.

„Výsledky referenda bereme na vědomí a čekáme na zprávu zastupitelstva ohledně dalšího postupu,” sdělil Ladislav Seidler, zástupce společnosti Micronix.

Větrníky plánuje konsorcium, které kromě firmy Micronix Group, v současné době největší provozovatel větrných elektráren v České republice, tvoří olomoucké arcibiskupství.

Větrné fabriky obklopené rezervací

Proti výstavbě soustavy větrníků aktivně vystupují lidé z Nových Valteřic. Poukazují na dopady na krajinu, velikost předloženého záměru a kumulaci s již schváleným projektem vybudování rozměrné fotovoltaické elektrárny.

„Katastrální území Nových Valteřic obklopuje Moravskoslezský kraj a obec, část Moravského Berouna, má být obklopena rezervací, která je v přípravě. Valteřice budou vykousnuté z tohoto chráněného území. Takže: zatímco sousedé plánují ochranu přírody, Moravský Beroun chystá výstavbu ‚fabrik‘, které budou skoro 300 metrů vysoké,“ poukázal například Tomáš Hruška, jenž vlastní v Nových Valteřicích rekreační nemovitost.

„Krajina je cenná. Máme tady Panské louky. Slunečná není jenom ‚nějaký‘ kopec…,“ dodal chatař, který si nemovitost v obci pořídil právě kvůli tamní nedotčené přírodě.

Na území Moravského Berouna jsou plánovány nejmodernější elektrárny Vestas s výškou tubusu 145 metrů a délkou lopatky 81 metrů. Vzdálenost elektráren od nejbližšího domu je projektována na více než 1000 metrů.

„Dodržení hlukových limitů bude důkladně prověřováno před výstavbou i po jejím dokončení akreditovanou laboratoří. Bez toho nelze provoz větrné elektrárny povolit,” vysvětlil Ladislav Seidler, zástupce společnosti Micronix.

Levná elektřina pro místní 

Elektrárny by vyrobily za rok 230 milionů kilowatthodin elektřiny, což odpovídá roční spotřebě 70 tisíc domácností.

Podle investora se mohou místní v případě, že zastupitelé výstavbu elektráren podpoří, těšit každoročně na 26 milionů korun: větší část půjde na dotovanou elektřinu pro obyvatele města, zbytek použije město na svůj rozvoj.

„Tedy 16 milionů korun rozdělí každý rok konsorcium investorů mezi obyvatele Moravského Berouna skrze dotovanou cenu elektřiny. Dalších 10 milionů korun bude každoročně inkasovat město. O tom, jak peníze město využije, budou rozhodovat zastupitelé,“ popisoval již dříve starosta Hicz.

V původní nabídce je dodávka silové elektřiny do všech odběrných míst občanů v obci za symbolickou cenu 1 haléř za kilowatthodinu.

„Domácnosti si budou platit pouze takzvanou regulovanou část ceny, kterou určuje stát a inkasují distribuční společnosti. V praxi tak místní domácnosti zaplatí za elektřinu zhruba 50 procent obvyklé ceny. Jakmile bude větrný park dostaven a připojen k síti, bude místním doručena nabídka k registraci pro odběr takto zvýhodněné elektřiny. Objem levné elektřiny, kterou dostanou domácnosti k dispozici, závisí na tom, kolik větrníků se podaří postavit,“ sdělilo konsorcium.

Kritici: Maximálně 5 tisíc ročně 

Kritici přísliby zpochybňují.

„Reálně obyvatelé budou mít prospěch maximálně necelých 5 tisíc za rok a chataři maximálně necelé 2,5 tisíce korun za rok, což je málo. Kdyby se do záměru vložil přímo Moravský Beroun jako spoluinvestor, měl by z toho více,“ zaznělo z Nových Valteřic.

Na území Olomouckého kraje se nachází 39 elektráren, které v loňském roce vyrobily téměř 100 milionů kilowatthodin. To odpovídá roční spotřebě zhruba 30 tisíc domácností.

Poslední větrníky byly vloni dokončeny v Jívové – 5 elektráren. V okolí jsou větrné elektrárny také v Horní Loděnici, Hraničních Petrovicích, Dvorcích a v Norberčanech. V Horní Loděnici i Norberčanech již mají zájem o rozšíření větrného parku.