Každoročně zkontroluje zhruba třetinu prodejců. Inspektoři se zaměřují na zacházení s živými rybami a dodržování hygienických podmínek prodeje.

V minulosti veterináři zjistili i případy týrání prodávaných vánočních kaprů nesprávnou manipulací, třeba i za přítomnosti provozovatele, který zřejmě personál náležitě neproškolil.

Povinností prodejce je nejméně 7 dní před zahájením prodeje oznámit krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen. Stánek pak musí být umístěn a vybaven tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu.

Za týrání se podle veterinární správy považuje, pokud prodejce usmrtí zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení či přímo u ryb při manipulaci s živými rybami zbavuje ryby šupin nebo ploutví, vsouvá rybám prsty pod skřele do žaber nebo jim vtlačuje prsty do očnic.