Jsou přesvědčeni o tom, že se stavba negativně projeví do života chráněných živočichů a ptáků, kteří u řeky hnízdí. „Dojde tím k nevratné změně charakteru řeky. Vymizí z ní současná společenstva ryb. V místě se vyskytuje kriticky ohrožený hrouzek Kesslerův a ouklejka pruhovaná. Hnízdí tam ledňáček říční a pisík obecný. Jez natrvalo zničí jejich biotop. Opatření navrhovaná investorem jsou zcela absurdní,“ uvedl Michal Krejčí z olomoucké pobočky Unie pro řeku Moravu.

Podle investora vodního díla Jiřího Zatloukala probíhá příprava projektu už od roku 2000. „Problémy nastaly při zjištění výskytu chráněného hrouzka. Do řeky se dostal až při povodních v roce 1997. Našli jsme řešení v podobě kilometr dlouhého stanoviště, kterémubude simulovat přírodní podmínky,“ řekl Zatloukal s tím, že v místě vznikne i mokřad. Obyvatelé Věrovan se naopak obávají, že vybudováním nového jezu a vodní elektrárny se zvýší riziko povodní při jarním tání. „Špatné zkušenosti s tím už mají lidé z Kožušan a zemědělci z družstva v Dubu nad Moravou, kteří tam obhospodařují zaplavovaná pole. Strach z velké vody trápí i občany ze sousedního Citova. Nikdonám nedá záruku, že se při povodních voda obcím vyhne,“ řekl věrovanský starosta Miroslav Kubíček (ODS).

Podle Zatloukala je strach ze záplav zbytečný. „Zaručení průchodnosti toku je základní podmínkou, kterou požaduje Povodí Moravy. Jez je regulovatelný prostřednictvím sklopitelných vaků. Ty se při zvýšených průtocích automaticky vypouštějí. Díky tomu při jarním tání nedojde k zaplavení žádné z okolních obcí,“ tvrdí Zatloukal.