V čele průvodu jel tradičně kočár se svatomořickým farářem p. Hanáčkem vezoucím ostatky sv. Pavlíny a primátorem Martinem Novotným.

Procesí s radními v historických oděvech, představiteli univerzity i armády, zástupem půvabných strážnic městské policie a regimentem šermířů a mušketýrů prošlo od radnice přes Michalský vršek ke kostelu sv. Mořice, kde se konala slavnostní mše.

Průvod ke cti sv. pavlíny oficiálně odstartoval Svátky města, které až do neděle nabízejí bohatý a atraktivní program i spoustu pochoutek na Horním i Dolním náměstí, v parcích a Korunní pevnůstce. VÍCE: Olomouc slaví! Bitva, koncerty i festival dobrot