Důvodem je revitalizace hlediště a s ní spojená výměna sedaček v parteru, tedy přízemní části hlediště v divadle.

„Některá umístění sedadel a řad bude potřeba ještě upravovat v rámci prázdninových prací v létě letošního roku, z toho důvodu není možné postavit v hledišti provizorní pódium, jak tomu bylo zvykem při přípravě předchozích bálů v Moravském divadle,“ sdělil ředitel Moravského divadla Pavel Hekela.

Doplnil, že nová podoba hlediště této sezony zcela změnila technické parametry dosavadního řešení, které umožňovalo stolové uspořádání parteru.

„Praxe ukazuje, že některá umístění sedadel a řad bude třeba o příštích prázdninách ještě upravovat a měnit, aby se dále zlepšoval divácký komfort. Dokud podoba parteru není definitivní, je nemožné a nehospodárné vyrábět jakékoli provizorní konstrukce či pódia. Z tohoto pohledu prostě nezbývá, než letošní ples v divadle oželet,“ doplnil Pavel Hekela.