Nové stromořadí z osmačtyřiceti platanů vysázejí zahradníci do konce letošního roku na úseku mezi křižovatkami Velkomoravské ulice s ulicemi Schweitzerova a Rooseveltova.

„Postupnou obnovu zeleně podél této velmi frekventované komunikace připravujeme na základě studie, kterou pro nás zpracovala krajinářská architektka. Smyslem je, aby zeleň nejen zůstala, ale aby zde stromů rostlo daleko více a dokázaly lépe odolávat náročnému prostředí města,“ popsal náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák.

Bývalá diskotéka Envelopa v Olomouci už jde k zemi. 13. listopadu 2021
Do bývalé diskotéky Envelopa se zakousla těžká technika

Po levé straně ulice ve směru od řeky Moravy do centra města roste 18 dožívajících lip srdčitých, ty brzy nahradí mladé odolné platany západní s užší korunou. Zahradníci jich tam vysadí na pět desítek.

„Tento typ platanů dokáže do budoucna zajistit perspektivu zeleně a přispět ke zlepšení životního prostředí v místě silně zatíženém dopravou. Potvrzuje se to podél navazujících úseků Velkomoravské ulice, kde už tento druh platanů roste,“ vysvětlil Otakar Štěpán Bačák.

Rekonstrukce je hotová, ještě zbývá osadit nová svítidla.
Třída Svornosti je opravená, lampy vymění později

Staré usychající lípy a zbytky živého plotu budou odstraněny.

„V rámci první etapy budou dožívající dřeviny vykáceny. Tyto stromy dlouhodobě neprospívají, postupně usychají a odumírají,“ popsala Helena Přibylová z odboru městské zeleně magistrátu.

Druhá etapa obnovy zeleně ve Velkomoravské ulici bude pokračovat na podzim příštího roku. Dožívající javory které nyní rostou na protější straně ulice, má nahradit 27 platanů.