Do konce tohoto týdne se ve všech třech parcích vykácí třicet čtyři stromů, dál se pak bude pokračovat na podzim.

O projektu obnovy, který je rozvržený do několika let, se lidé dozví na informačních panelech umístěných v parku.

„Bezručovy, Čechovy a Smetanovy sady projdou kompletní obnovou. Revitalizace obnáší ozdravění parků a také jakousi generační výměnu. Parky byly dlouhou dobu zanedbávány, máme tam hlavně stromy, které jsou ve věku sto let a více a mladé generace příliš nepřibylo,“ řekl Radek Pavlačka, vedoucí ateliéru Zahrada Olomouc, který za projektem stojí.

Letos na jaře se tak pokácí sedm stromů ve Smetanových sadech, čtrnáct v Čechových a třináct v Bezručových sadech.

Kromě toho se budou taky koruny listnáčů prořezávat a koncem léta se vysadí zeleň nová.

Cenný biotop pro netopýry, ptáky a hmyz

„Čtyřiatřicet stromů se bude kácet do 6. dubna, další etapa kácení se uskuteční letos na podzim a bude pokračovat do konce března příštího roku. Při ní bude vykáceno dalších sto dvacet stromů,“ vysvětlil Zdeněk Šup, provozní náměstek pro zahradnickou činnost Výstaviště Flora Olomouc.

„V každém parku se průměrně jedná o kácení třiceti až padesátky stromů, což tvoří patnáct procent celkového množství. Asanace budou poměrně malé, nicméně za další tři, čtyři roky se přistoupí k další vlně ozdravění a i to bude v desítkách kusů. Hlavně se kácí v hustých porostech, nepadnou solitérní stromy,“ upozornil Radek Pavlačka a doplnil, že návštěvníci by v parku neměli poznat radikální zásahy.

Všechna kácení se navíc uskuteční za přítomnosti biologického dozoru s ohledem na možné úkryty netopýrů.

„Biologický průzkum potvrdil, že olomoucké parky jsou cenným biotopem pro netopýry, ptáky i hmyz. Zájmy ochrany přírody považujeme za prioritní. Například u tesaříka drsnorohého jde o velmi vzácnou lokalitu a jednu z nejsevernějích lokalit ve střední Evropě vůbec. Proto jsme všechny postupy včetně kácení podřídily zájmu těchto živočichů. Celý projekt je koncipován tak, aby se živočichové v rámci našich parků stihli přemístit do nových lokalit a sídel. I proto je projekt rozdělen na etapy,“ řekl Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí v Olomouci.

Nejvíc habry, javory, akáty

Kácet se budou různé druhy dřevin, jak listnaté, tak i jehličnaté stromy.

„Výčet druhů kopíruje druhové složení stromů v parcích. Z listnatých se jedná ponejvíce o javory, habry, akáty, po jednotlivých stromech budou vykáceny lípa, jírovec, kaštanovník, z důvodu špatného zdravotního stavu,“ pokračoval Zdeněk Šup.

Jehličnanům pak dominují douglasky, kterých je nejvíce v Čechových sadech, dále pak smrky, které jsou většinou již napadeny dřevokaznými houbami, případně kůrovci a dále bude vykáceno i několik tújí.

„Méně se kácení dotkne borovic a nejméně modřínů, které jsou současně v parcích z jehličnanů také početně nejméně zastoupeny. Celkově lze říci, že současná druhová skladba parků bude zachována,“ podotkl.

Další etapa za tři roky

Projekt revitalizace zeleně odstartoval už před osmi lety a to ozdravným řezem stovek stromů ve všech třech parcích.

Pokračoval obnovou Rudolfovy aleje a také aleje v Bezručových sadech.

Výstaviště Flora Olomouc počítá, že další práce budou rozdělené na etapy a potrvají zhruba pět let.

„Ve Smetanových sadech bude vykáceno celkem čtyřiatřicet stromů, v Čechových šedesát devět a v Bezručových o deset méně. Další kácení se chystá na rok 2021,“ řekl Zdeněk Šup, provozní náměstek pro zahradnickou činnost Výstaviště Flora Olomouc.

Upozornil, že ve Smetanových sadech se ale chystají vysadit šest desítek nových stromů, v Čechových pětasedmdesát a v Bezručových devětapadesát kusů nové zeleně.

Náklady se budou pohybovat okolo pěti milionů korun na jednotlivé etapy. Město Olomouc bude žádat i o dotace.

Obnova parků v číslech
Smetanovy sady – vykácí se 34, ošetří 21 a vysází 60 stromů. V roce 2021 bude vykáceno dalších 21 stromů
Čechovy sady - vykácí se 69, ošetří 23 a vysází 75 stromů. V roce 2021 bude vykáceno dalších 46 stromů
Bezručovy sady - vykácí se 59, ošetří 18 a vysází 59 stromů. V roce 2021 bude vykáceno dalších 33 stromů