Ve středu mýtili břehy na oblíbeném místě pro procházky u vysokoškolských kolejí ve Šmeralově ulici a podél ulice Kavaleristů.

Kácení blížící se rozsahem k počtu stromů v Rudolfově aleji souvisí s další etapou protipovodňové ochrany města.

Pro mnoho Olomoučanů jsou skácené kmeny překvapením. Někteří se proto hned obraceli na magistrát.

„Když mě nakonec přepojili na správného úředníka, ten mi vysvětlil, že kácet se musí, aby se mohlo stavět a město nezatopila voda. Nedá se nic dělat, ale jsem z toho smutná, nic se mnou není," posteskla si Jana Vymětalová, která má byt v domě vedle Základní umělecké školy Žerotín.

Jindřich Tuška bydlí u mostu na Masarykově třídě.

„Je to určitě škoda, protože jsou to často vzrostlé stromy. Na druhou stranu je pochopitelné, že takovéto akci musí ustoupit. Čeká nás každopádně řada omezení, ať už s parkováním, hlukem a v dopravě celkově," připravuje se pomalu na komplikace.

„Budeme to muset vydržet. Věřím, že až všechno skončí, budou vysazené nové stromy a celé nábřeží bude vypadat pěkně," zmínil Jindřich Tuška mimo jiné snesení mostů v Komenského ulici a na Masarykově třídě.

Kácení u řeky Moravy v centru Olomouce kvůli další etapě protipovodňových opatření

Kácení do konce března

To vše zahrnuje etapa ochrany proti velké vodě označená jako II. B.

Státní podnik Povodí Moravy v ní pokračuje v navyšování kapacity koryta řeky Moravy. Tomu předchází současné kácení.

„Povodí Moravy ho zahájilo v pondělí 9. února a potrvá nejdéle do konce března, kdy končí povolení olomouckého magistrátu ke kácení dřevin na území města," uvedla mluvčí státního podniku Gabriela Tomíčková. Dřevo odkoupí najatá firma. Ve středu už měla pokácenou nejméně čtvrtinu.

Dokončení a nová výsadba? 2019

Pozemky, na kterých stromy a keře rostou, patří Povodí a městu.

„Kácení je v naprostém souladu s rozhodnutím, které jsme vydali už v roce 2013. Týká se 354 kusů dřevin a čtrnácti skupin keřů. Jiná možnost není, protože jde o nejrozsáhlejší vodohospodářskou stavbu na území města, kdy etapa II. B bude trvat tři roky," řekl vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Předpoklad, kdy by se mohlo se stavbou začít, je třetí čtvrtletí příštího roku.

Dokončení by pak připadlo na rok 2019, kdy by se také dostalo na náhradní výsadbu. Tu uložil odbor životního prostředí.

„Po kolaudaci bude vysazeno celkem 245 nových stromů a 1372 metrů čtverečních keřové plochy. Samozřejmě počítáme ve spolupráci s Povodím Moravy s následnou péčí o vysazené stromy, na což se také občané ptají," dodal vedoucí. Poškozené nebo mrtvé stromy nahradí nové sazenice.

Ekologický zásah ve veřejném zájmu

Protipovodňová opatření mají ve výsledku město ochránit před více než dvousetletým průtokem.

„Jde o zkapacitnění koryta na 650 kubických metrů za sekundu, čili další navazující opatření na ta již hotová. Je to naprostá nutnost, protože zejména úsek mezi mosty Masarykova a Komenského je kritický," doplnil Petr Loyka.

„Odstranění dřevin je bezesporu výrazným ekologickým zásahem, avšak protipovodňová ochrana města je veřejný zájem, který ty ostatní převyšuje, včetně zájmu ochrany dřevin," vysvětlil.

Místo lákající k procházkám 

Zkapacitnění koryta řeky Moravy o celkové délce téměř pěti kilometrů začíná u železniční trati z Olomouce na Nezamyslice a končí nad mostem v Hejčíně.

Kvůli rozsahu jsou práce rozdělená na čtyři kroky.

„První etapa zahrnovala stavbu obtokového kanálu kolem Salzerovy Reduty a závodu společnosti FeProdukt," připomněla Gabriela Tomíčková.

Následovala fáze rozsahem kácení srovnatelná s tou současnou.

Etapa II. A se týkala úseku od zmíněného železničního mostu za kojeneckým ústavem až po vyústění obtoku vybudovaného v první etapě.

„Na nyní připravovanou etapu II. B postupně naváže třetí výše po toku. Vzhledem k tomu, že jde o jiný charakter řeky, budeme se snažit Moravu ještě více zapojit do organismu města. Tedy aby vedle protipovodňových funkcí byla vhodným prostředím pro ryby a další vodní živočichy a zároveň místem, které bude lákat k procházkám kolem vody," řekl Petr Loyka.