Vláda schválila ministerstvu zdravotnictví strategické investice do roku 2020, kde se s více než miliardou pro fakultku počítá.

„Pro nás je to dobrá zpráva. Nechceme se však radovat předčasně," reagoval ředitel nemocnice Roman Havlík.

„Rekonstrukce a dostavba Františka Josefa je pro nás životně důležitým projektem, jelikož na tom závisí dokončení modernizace nemocnice započaté v polovině devadesátých let," uvedl Roman Havlík.

Kabinetem prošel zásadní materiál, který umožňuje realizovat strategické investice ve fakultních nemocnicích a dalších specializovaných zdravotnických pracovištích.

Zahrnuje také rekonstrukci a dostavbu hlavní budovy Franze Josefa.

Nemocnice by do roku 2019 měla objekt rekonstruovat a dostavět, a to za 1,5 miliardy korun, přičemž ze státního rozpočtu má obdržet 1,05 miliardy ko­run.

Nejstarší budova olomoucké fakultní nemocnice přezdívaná Franz Josef.

Nejstarší budova olomoucké fakultní nemocnice - pavilon přezdívaný Franz Josef. Foto: FNOL

Zůstala jen geriatrie

Projektu se nemocnice systematicky věnuje od roku 2009. Od té doby postupně stěhuje jednotlivá pracoviště z nevyhovujícího Franze Josefa jinam

„V současnosti v objektu sídlí jen oddělení geriatrie. Jeho vystěhování je naplánováno v horizontu roku a půl," informoval mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

„Do budovy již nemocnice neinvestuje, jelikož prostory jsou určeny ke komplexní rekonstrukci a přestavbě," doplnil.

Lepší prostory pro porodnici i neurologii

Více než sto let stará budova Franze Josefa a jejich technický stav tedy zásadně netíží nemocnici z hlediska péče o pacienty.

Nemocnice se potřebuje do objektu zakousnout, aby do zmodernizovaných prostor mohla přesunout několik klinik, které nejsou v optimálních podmínkách.

„Tíží nás neurologie, neurochirurgie, centrum pro pacienty s cévními mozkovými příhodami, porodnicko-gynekologická klinika i novorozenecké oddělení," vypočítával ředitel nemocnice, která pracoviště po skončení rekonstrukce a dostavby čeká přemístění do moderního Franze Josefa.

„Poskytují péči na velmi vysoké úrovni, ale stávající prostory jim bohužel neumožňují další rozvoj v rámci trendů moderní medicíny, tak jak bychom si přáli," dodal.

Vizualizace proměny nemocničního pavilonu přezdívaného Franz Josef z roku 2009

Vizualizace proměny Franze Josefa z roku 2009. Zdroj: FNOL

Začátek stavby? Ideálně za dva roky

Fakultní nemocnice se pustila do zásadní modernizace v devadesátých letech minulého století.

V roce 2005 otevřela poslední prostory chirurgického monobloku, jehož realizace stála přibližně 2,5 miliardy korun.

„Toto byl první krok. Tím druhým k celkové modernizaci je napojení Franze Josefa, čímž vznikne opravdu komplexní srdce nemocnice, kde bude soustředěna velká část oborů, což samozřejmě umožní efektivně sdílet operační sály, techniku či jednotky intenzivní péče," vysvětloval ředitel Roman Havlík.

Pokud vše půjde ideálně, a nemocnice skutečně dostane potřebnou sumu, jak schválila v srpnu vláda, pustí se stavební firma do Franze Josefa někdy ve druhé polovině roku 2017.

„V současné době je potřeba aktualizovat projekt z roku 2009. Poté se musí vysoutěžit dodavatel," vysvětloval mluvčí největší nemocnice v Olomouckém kraji.

Možnost přesunu zubní kliniky

Jakmile budou práce skončeny a v areálu se uvolní budovy po klinikách přesunutých do Franze Josefa, bude podle Havrlanta možné uvažovat také o přesunu zubní kliniky z centra Olomouce do nemocničního areálu.

„Objekt však do té doby zčásti zrekonstruujeme. Ještě letos budeme rekonstruovat obvodový plášť a vyměňovat okna. Rovněž jsou v plánu bezbariérové přístupy pro pacienty," informoval mluvčí.

Schválením „Záměru Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020" dala vláda zelenou hned několika zásadním investicím v českém zdravotnictví.

„V mnoha případech se jedná o rozhodnutí, které doslova zabrání tomu, aby nám areály nemocnic začaly padat na hlavu. Jinde pomohou ke zkvalitnění péče i prostředí pro pacienty tak, aby specializovaná pracoviště nabízenými službami odpovídala 21. století," komentoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Peníze pro sedm nemocnic

Schválené plány investic na léta 2016 – 2020 se týkají sedmi nemocnic.

Peněz se dočká například Fakultní nemocnice Brno, a to na výstavbu gynekologicko-porodnické kliniky a přesun poloviny klinik z nevyhovujících prostor, Fakultní nemocnice Plzeň se může pustit do Pavilonu chirurgických oborů, Thomayerova nemocnice Praha dostala příslib peněz na Centrální urgentní příjem či IKEM Praha na výstavbu budov G1 a G2.

Celkový objem navrhovaných strategických investic přesahuje 10 miliard korun.