Plánovaná přestavba zahrnuje i opravu čtyř a půl kilometrového úseku kolejišť.

Dosud však není jasno, kdy se vůbec začne. Za vším stojí průtahy kolem výběrového řízení na zhotovitele.

Podle Správy železniční dopravní cesty jsou peníze připravené k proinvestování do roku 2015. 

Pokud se však bude výběrové řízení zásadně protahovat, hrozí, že se nachystané miliardy přesunou na zaplacení jiných projektů.

V soutěži na firmy, která se do opravy nástupišť a kolejí pustí, sice Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala jako vítěze sdružení společností EUROVIA, Subterra a Elektrifikace železnic Praha.

Proti výsledku veřejné zakázky se však k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) odvolali neúspěšní zájemci, a to sdružení společností OHL ŽS a Alpine Bau.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vede správní řízení ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce žst. Olomouc" na návrh společnosti OHL ŽS, který směřuje proti výběru nejvhodnější nabídky. Je vydáno rovněž předběžné opatření zakazující zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem. V současné době nelze předvídat možný termín vydání prvostupňového rozhodnutí," sdělil Martin Švanda, tiskový mluvčí antimonopolní­ho úřadu.

Olomouckou stavbu může nahradit jiný projekt

SŽDC ubezpečuje, že s rekonstrukcí jednoho z významných železničních uzlů v republice počítá.

„Akce je stále v letošním rozpočtu i ve výhledu na období 2013–2015. Pouze byl adekvátně snížen objem zdrojů na letošní rok a posunut termín realizace. Další vývoj je přímo závislý na délce řízení u ÚOHS," uvedl Tomáš Tesař, mluvčí SŽDC.

Stále se při rekonstrukci za více než tři miliardy korun počítá s čerpáním financí z evropských dotací a také z národních zdrojů.

Nad nadlimitní zakázkou se však v případě nekončících průtahů může objevit tučný otazník.

„V případě, že by došlo k zásadním průtahům v řízení ÚOHS, je možné, že by celá stavba byla nahrazena některým z náhradních projektů, ale to je nyní skutečně předčasné," sdělil Tomáš Tesař.

VÍCE: Olomoucké nádraží čeká přestavba za tři miliardy. Takto má vypadat