Rekonstrukce by měla být hotová do konce příštího roku, pracovat se bude nejen v samotné bazilice, ale i v dalších částech areálu. Ten však veřejnosti zůstane otevřený a v bazilice budou bohoslužby zachovány.

„Provoz práce omezí ale neznemožní. Nejhorší to bude asi pro svatebčany, protože to bude zásah do interiéru, bude tady lešení a posunou se lavice. Ale těším se na to, udělá se kus práce a bude to zase jako nové,“ řekl svatokopecký kněz Petr Slaboch.

Naposledy se podle něj chrám opravoval po druhé světové válce.

„To byla asi největší rekonstrukce. Jedna věž byla úplně spadená, druhá se taky opravovala, ale interiér nebyl nějak poškozený, ten se dělá poprvé,“ řekl a doplnil, že nejvíc se těší na obnovu Svatých schodů.

„Ty budou jak nové, asi to hodně prokoukne. Na to se nejvíc těším.“

Vylepšení nádvoří

V rámci obnovy komplexu s barokním chrámem, který patří Královské kanonii premonstrátů na Strahově, se plánuje oprava vnitřních omítek i fasád větší části areálu, rekonstrukce oken a dveří, opraví se elektroinstalace, vytápění, osvětlení i ozvučení v objektu.

„Důležitou součástí bude i instalace nových zabezpečovacích a protipožárních systémů. Převážnou část plánovaných prací ovšem představují odborné restaurátorské práce na sochařských i malířských uměleckých dílech, podlahách, vitrážích, rekonstruovány budou oltáře, kazatelna ale také například historický mobiliář z reprezentačních částí rezidence,“ uvedl Libor Šturc, kurátor uměleckých sbírek z Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Projekt, na který se podařilo získat evropské dotace, nezapomněl ani na hlavní nádvoří s ambity a zahradou.

Vedle stavebních rekonstrukcí se tam plánuje odstranění novodobých a nevyhovujících povrchů a nahrazení jinými, lépe odpovídajícími historické podstatě i významu objektu.

„V plánu je i osazení venkovní plochy novými vegetačními prvky i revitalizace trávníku. Prostor bude opatřen mobiliářem historizujícího typu tak, aby mohl být užíván veřejností.  Součástí úprav je i restaurování monumentálního kamenného sousoší sv. Norberta z roku 1753, které je nyní v havarijním stavu. Díky kompletní rekonstrukci nádvoří tak budou moci návštěvníci využívat nové přístupové plochy do poutního areálu,“ pokračoval Libor Šturc.

Rekonstrukce Svatých schodů i obnova knihovny

Rekonstruovány budou taky unikátní Svaté schody a s ním i muzeum Matice Svatokopecké, jež bude vybaveno moderními vitrínami, umožňujícími prezentaci vzácných exponátů.

Veřejnosti bude také poprvé představena obnovená historická knihovna.

„Jelikož původní svatokopecké knihovní svazky jsou dnes součástí Vědecké knihovny v Olomouci, bude knihovna vybavena svazky ze Strahovské knihovny, které budou svým obsahem, zaměřením a datem přibližně odpovídat původnímu inventáři. Z uměleckých fondů Strahovského kláštera budou také podle potřeby doplněny exponáty do muzea Matice svatokopecké,“ vysvětlil kurátor.

Nové prostory, bezbariérový přístup

Díky projektu budou zprovozněny nové návštěvnické trasy a bude možný celoroční návštěvnický provoz památky.

Veřejnosti se otevřou nové, doposud uzavřené, nepřístupné nebo nevyužívané části areálu. Například prostory reprezentačních sálů rezidence, Svatých schodů, kaple, sakristie nebo již zmíněné prostory historické knihovny.

Počítá se také s odstraněním nejrůznějších přístupových bariér a instalací bezbariérových prvků, v plánu je obnovení východního vstupu do baziliky.

"Cílem celého projektu obnovy je nejen obnova národní kulturní památky, ale především její plnohodnotné využití pro nejširší veřejnost,“ doplnil Libor Šturc.