Informovala o tom Správa železniční dopravní cesty.

Start investice, která původně měla začít už vloni na podzim, zdržovaly průtahy kolem výběrového řízení.

Rekonstrukci po přezkoumáních antimonopolního úřadu bude provádět sdružení firem OHL ŽS a Alpine Bau CZ, které původně skončilo na druhém místě.

Chybu udělala dle úřadu samotná Správa železniční dopravní cesty.

Prezentační video Správy železniční doparvní cesty o rekonstrukci železniční stanice Olomouc. Zdroj: SŽDC

Špína a děsivý podchod

Lidem je však jedno, kdo zakázku vyhraje, všichni chtějí hlavně brzkou nápravu zejména olomouckého nádraží.

„V okolí je spousta menších stanic, které vypadají o poznání lépe, třeba v Července. Hezčí jsou i některé menší zastávky. Přednádraží vypadá už celkem dobře, ale první, co cestující uvidí, když vystoupí z vlaku, je špína a lety poznamenané perony a děsivý podchod. Proč se vše protahuje, nikoho nezajímá, všichni chtějí hlavně změnu," řekl čtyřicetiletý Marcel Utíkal, kterého Olomoucký deník oslovil přímo na hlavním nádraží.

„Už se mělo dávno začít, ne? Zase se vše protahuje a nejhůř to odskáčou obyčejní cestující, kteří marně čekají na opravu podchodu a důstojné zázemí nástupišť," řekl na hlavním nádraží v Olomouci další cestující František Pavlas.

Průjezd rychlostí 160 km/h

Podle připraveného projektu mají být postupně opravená všechna nástupiště olomouckého nádraží a v kolejišti se bude dělat ještě jedno nové ostrovní nástupiště.

„Stavební firmy opraví také starý podchod a součástí stavby je rovněž rekonstrukce kolejí v délce třináct kilometrů a mosty na příjezdové trase," popsal Jakub Ptačinský, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Elektronické zabezpečovací zařízení a informační systém se dočká modernizace. Cestující, jejich bezpečnost, ale i provoz bude nově hlídat kamerový systém.

„Po rekonstrukci se zvýší odbavovací kapacita nádraží o čtrnáct procent. Po modernizaci budou moci železniční stanicí Olomouc projíždět osobní vlaky rychlostí do 160 kilometrů v hodině a nákladní soupravy až 120 kilometrů za hodinu," vyzdvihl Jakub Ptačinský.

Předpokládalo se, že investice může stát až čtyři miliardy korun a že velká rekonstrukce začne už vloni na podzim.

Vše se však zadrhlo během výběrového řízení, které musel několikrát prošetřit antimonopolní úřad.

Původní vítěz chtěl stavět o 150 milionů levněji

Na konci procesu jako vítězné vychází sdružení společností OHL ŽS a Alpine Bau CZ, které nabídlo druhou nejvýhodnější cenu.

První uchazeč sdružení firem Eurovia CS, Subterra a Elektrifikace železnic Praha měl být správou železnice podle antimonopolního úřadu a zákona ze soutěže vyloučen.

„Jeho nabídková cena nebyla uvedena ve správném tvaru požadovaném zadavatelem. Rovněž zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti, když při posouzení nabídek akceptoval opožděné upozornění tohoto uchazeče, že jeho skutečná nabídková cena je nižší, než byla cena čtená při otevírání obálek," konstatoval Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s tím, že při otevírání obálek byl dokonce zástupce sdružení společností Eurovia CS a Subterra přítomen a na údajně nižší nabídkovou cenu ve své nabídce nijak neupozornil.

„V důsledku těchto pochybení mohlo dojít k podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky," odůvodnil konečné rozhodnutí Petr Rafaj.

SŽDC nakonec vybralo jako zhotovitele druhého přihlášeného uchazeče.

„Vydáváme se cestou uposlechnutí a plného respektování rozhodnutí úřadu bez možného odvolání. Správa železnic sice plně respektuje rozhodnutí úřadu, trvá ale na tom, že soutěž, jejíž výsledek ÚOHS zpochybnil, se přesto uskutečnila maximálně transparentně," sdělil Jakub Ptačinský.

Sdružení firem OHL ŽS a Alpine Bau CZ stavbu udělá za 1,894 miliardy korun bez DPH. Sdružení Eurovia CS, Subterra a Elektrifikace železnic Praha nabídlo cenu asi o sto padesát milionů korun nižší.

Železniční stanice Olomouc - fakta

• leží na východní straně města

• první vlak sem přijel v roce 1841 z Vídně

• má pět nástupišť s 9 nástupními hranami a 2 podchody

• patří k důležitým dopravním uzlům jak pro osobní, tak i nákladní dopravu, zastavují zde vnitrostátní i mezistátní vlaky nejvyšších kategorií

• vycházejí z ní regionální tratě: do Nezamyslic, Senice na Hané, do Šternberka a Krnova

• je rozdělena na osobní nádraží, vnitřní nádraží, pravé a levé přednádraží

• tvoří ji 60 dopravních kolejí (17 v osobním nádraží, 38 v přednádraží, 5 na Bělidlech)

• její součástí je také depo či koleje pro technickou a hygienickou údržbu vozů

• je pátým místem mezi krajskými městy, kde se bude rekonstruovat (Praha, Ostrava-Svinov, Pardubice a Ústí nad Labem)

Rekonstrukce žst. Olomouc

• délka stavby: 4,44 km

• délka rekonstruovaných kolejí: 13 km

• počet nových výhybek: 83 ks

• počet rekonstruovaných nástupišť: 5 (+ 1 nové)

• počet opravených mostů: 8

• délka protihlukových stěn: 442 m Zdroj: SŽDC