Děti se mohly vyřádit na pouťových atrakcích, ve skákacím hradě a také se svézt na ponících.

Velkým folklŕoním fetsivalem s jarmarkem bude žít prostor kolem zámku i v neděli. Na rozvrhu je i odpolední galaprogram Debe decke tak belo, na kterém se představí domácí a a zahraničních soubory.