Důvodem redislokace jsou podle Generálního štábu AČR změny v organizační struktuře armády, s nimi související nárůst počtů příslušníků jednotlivých organizačních celků a potřeba efektivního nakládání s finančními prostředky.

„Přesun do Olomouce se aktuálně týká přibližně 140 osob, celkově ale bude velitelství mít na 190 příslušníků. Určené prostory převezmeme do konce prvního červnového týdne. V následujících dnech prověříme funkčnost všech systémů a komunikačních kanálů s nadřízenými i podřízenými celky, stejně jako nastaveného denního pracovního rytmu velitelství tak, aby k 1. červenci mohlo velitelství zahlásit plnou připravenost k plnění úkolů,“ přibližuje zahájení činnosti v nové posádce velitel pozemních sil Ladislav Jung.

V souvislosti s přechodem armády na třístupňový systém velení a řízení se Velitelství pozemních sil k 1. lednu letošního roku rozrostlo o desítky služebních míst. Budova generálního štábu má podle velení armády omezenou kapacitu, v jejímž rámci je navíc potřeba počítat s prostory pro nově vzniklé Velitelství pro operace.

„Celkové náklady na přesun velitelství do Olomouce dosahují částky přibližně osm milionů korun. Jedná se o prostory, které jsou po celou dobu armádou využívané a kapacitně velitelství pojmou bez toho, že by již přítomné jednotky musely kasárna opustit,“ informovala mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Provedeny byly pouze nezbytné úpravy jako například vymalování, položení nové podlahové krytiny nebo vybavení nábytkem.

Pozemní síly 

Pozemní síly představují jádro struktury Armády České republiky. Tvoří jej přibližně 13 tisíc vojenských profesionálů. Hlavním úkolem pozemních sil je příprava sil a prostředků k zajištění obrany České republiky a k plnění mezinárodních závazků.

Tvoří je bojové síly, 4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda, síly bojové podpory, 13. dělostřelecký pluk, 15. ženijní pluk, 31. pluk radiační, biologické a chemické ochrany a 53. pluk průzkumu a elektronického boje, a síly bojového zabezpečení - 14. pluk logistické podpory. Zdroj: Army.cz