„Spádově jsme pro Velkou Bystřici a okolí. Od Nového roku máme osmatřicet lůžek, protože jsme přistavěli jedno patro se sedmi pokoji. Čekací doba je pořád poměrně dlouhá, zájemci musí čekat několik měsíců,“ vysvětlil ředitel Zdeněk Lakomý.

Obyvatelé Velké Bystřice mají přednost před těmi z okolí.

„Zkoušejí se sem dostat i z jiných obcí, ale nyní jsme rádi, že pokryjeme naše město. Při přijímání posuzujeme hlavně stávající stav. Příspěvek na péči není úplně podmínkou, někteří lidé si o něj žádají u nás, někteří už jej mají,“ sdělil ředitel.

Nemocní nemusejí jít jinam

Ceny se zde pohybují podobně jako v ostatních domovech. Okolo sedmi a půl až osmi a půl tisíce, podle příjmů klientů.

„Jsme menší, máme rodinnější charakter. U nás mají všichni samostatný pokoj, nikde nejsou dva lidé na pokoji. Všechna lůžka máme ale plná,“ uvedl ředitel.

Nápad otevřít ve Velké Bystřici domov pro seniory pochází z 80. let minulého století.

„Tehdy přišli někteří s nápadem na dům s pečovatelskou službou, který pak asi deset let fungoval. V roce 1998 jsme se změnili na domov důchodců, aby od nás nemuseli odcházet nemocní lidé. Vedení města totiž rozhodlo, že bychom se měli o naše občany postarat po celou dobu pobytu ve Velké Bystřici. Takže nikdo, kdo onemocní, už nemusí odcházet do cizího prostředí,“ doplnil Lakomý.