Připomněl, že malíř, kreslíř, grafik, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby a vysokoškolský kantor Radoslav Kutra se narodil v Holici u Olomouce. Po studiích na olomoucké České reálce zamířil na Akademii výtvarných umění v Praze, odkud byl ale v roce 1949 z politických důvodů vyloučen.

Rehabilitován byl až v roce 1968, což je však také rok, kdy odešel do švýcarského exilu.

"Zde v roce 1973 založil vlastní výtvarnou školu Kunstseminar Luzern, kterou vedl až do roku 1985, kdy odešel do důchodu," konstatoval Kasal s tím, že Kutra v šedesátých letech externě vyučoval malbu a kresbu na Filozofické fakultě v Olomouci a krátce před svým odchodem do emigrace také na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.

"Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných sbírkách Muzea umění Olomouc, Galerie výtvarného umění v Ostravě, švýcarského města Solothurn i v soukromých sbírkách v Česku, Švýcarsku, Itálii a Německu," doplnil mluvčí Muzea umění.

Pohřeb Radoslava Kutry se koná v pátek 24. ledna v 9.30 na hřbitově Friedental v Lucernu, smuteční mše pak v 11 hodin téhož dne ve zdejším kostele svatého Michala.