V první fázi byly nádoby pro sběr použitých potravinářských olejů rozmístěné na třech stanovištích separačních kontejnerů ve Šternberku – na sídlišti Kam s použitým olejem po smažení řízků k nedělnímu obědu? Obyvatelé Šternberka na Olomoucku mají nové k dispozici speciální nádoby, kam jej mohou odevzdat.Uničovská, sídlišti Nádražní a ulici Jívavská u Penny Marketu.

V případě zvýšeného zájmu občanů a nedostatečné kapacity nádob, bude rozšířen počet stanovišť o nádobu na oleje.

„Nádoby jsou opatřené informačním štítkem s informací, co je a není vhodné odkládat do nádoby. Nádoby jsou uzamčené, k vhozu slouží pouze vyřezaný otvor na horním víku nádoby," upozornila Irena Černocká.

Zelené kontejnery slouží k odkládání použitých jedlých olejů a tuků z domácností a ztužených jedlých tuků.

„Naopak nádoby nejsou určeny pro technické oleje, maziva a kapaliny," upozornila mluvčí. Doplnila ještě, že použité potravinářské oleje musí být odkládány v uzavřených plastových nádobách v maximálním objemu 1,5 litrů.

„Naplněné nádoby budou sváženy svozovou společností Remit s.r.o. dle potřeby. V případě vzdálené docházkové vzdálenosti mohou občané odevzdávat oleje zdarma ve sběrném dvoře ve Šternberku," doplnila ještě Irena Černocká.