Z pohledu přístupu k pacientovi jde o zatím jedinečný projekt, jehož realizaci předcházela simulace pohybu nemocného od příjezdu do areálu přes odběry, vyšetření, podání terapie po odchod domů.

Cílem bylo, aby pobyt na nejmodernějším pracovišti byl pro pacienta zároveň co nejméně zatěžující.

Pavilon začala firma stavět v březnu a jedná se o letos největší investiční akcí svého druhu ve fakultní nemocnici. Moderní ambulance vyrůstá jako přístavba budovy Kliniky chorob kožních a pohlavních, v jejímž přízemí se nachází nedávno vybudovaný moderní komplex hematologických laboratoří kliniky.

Plynulá logistika

„Nová ambulance je klíčem k rozvoji celé hematologie a hemato-onkologie v Olomouci a také nutnou reakcí na revoluční vývoj našeho oboru,“ uvedl přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc Tomáš Papajík.

„Jedinečnost celého projektu tkví z hlediska funkčnosti v tom, že jsme simulovali pohyb pacienta od jeho příjezdu do areálu, vstupu na ambulanci, řešení odběrů a vyšetření lékařem až pobyt na stacionáři, podání terapie, transfuze a tak dále. Vše má být tedy z hlediska logistiky velmi plynulé a pro pacienta co nejméně zatěžující,“ popisoval.

Devět ošetřoven i posluchárna

Součástí nového pavilonu, jehož projektová dokumentace stála bezmála 3,7 milionu korun a samotná stavba v režii firmy OHL ŽS vyjde na téměř 129 milionů, bude devět vyšetřoven, pět odběrových míst, výkonová místnost, moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím sociálním zázemím včetně přebalovacího pultu, dělený stacionář se třemi oddíly, edukační místnost pro pacienty, rodinné příslušníky a lékaře a posluchárna.

„V naší stávající ambulanci přitom máme jen pět vyšetřoven s jednou malou a špatně dostupnou čekárnou a čtyři odběrová místa v nevyhovující místnosti," poukazoval profesor Papajík.

"Výhodou nové budovy bude také její dobrá dopravní dostupnost především pro sanitní vozy s možností vyložení imobilního pacienta u výtahu v oblasti krytého parkoviště a rovněž blízkost parkovacích míst pro nemocné a jejich rodinné příslušníky,“ dodal přednosta.

Doba stavby? 16 měsíců

Projektantem nové budovy je kancelář Adam Rujbr Architects, která je podepsána i pod odborníky oceňovanou stavbou nové II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické. Ta byla otevřena vloni v září. Architekt navrhl kliniku jako první nemocniční budovu v zemi v pasivním energetickém standardu.

Hemato-onkologický pavilon bude mít jedno podzemní podlaží se strojovnou potrubní pošty a čtyři nadzemní patra. Na střeše bude umístěna strojovna vzduchotechniky a chlazení.

„Celá výstavba by měla trvat 16 měsíců,“ informoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher.