Zavedení takzvaného tabletového systému, který opět výrazně zvyšuje komfort pro pacienty, přišlo nemocnici na 9,2 milionu korun. Část nákladů byla hrazena z Evropských strukturálních fondů.

Největší nemocnice v Olomouckém kraji vydá denně asi 1000 porcí pacientské stravy.

„Strava pro pacienty má přísná hygienická kritéria a jedním ze sledovaných ukazatelů je i její teplota při výdeji. Ta by neměla klesnout pod hranici šedesáti stupňů Celsia. Někdy se stává, že pacient nedostane stravu okamžitě po jejím příjezdu na kliniku, protože může být například v danou dobu na nějakém vyšetření. Moderní tabletový systém nyní umožňuje personálu jednoduše udržovat teplotu stravy přímo na přepravních vozících až do samotného výdeje pacientovi,“ popsala vedoucí Oddělení léčebné výživy FNOL Hana Jašková.

Nemocnice denně vydá nemocným na tisícovku porcí teplé stravy v sortimentu 27 druhů různých diet a asi tří desítek individuálních diet podle léčebného režimu jednotlivých pacientů.

Denně se také vydá 2200 porcí zaměstnancům FNOL. Z tohoto objemu se asi 450 porcí pro zaměstnance rozváží spolu s pacientskou stravou přímo na kliniky personálu, který pracuje na operačních sálech nebo jednotkách intenzivní péče a nemůže přejít na oběd do nemocniční jídelny.

Pro rozvoz stravy pořídila nemocnice 67 moderních gastrovozíků s aktivním ohřevem za 4,4 milionů korun díky dotacím Evropské unie.

Byly nakoupeny v rámci projektu Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí ve FNOL.Ten nemocnice realizovala vloni, aby ještě účinněji předcházela šíření nemocničních nákaz.

Z vlastních zdrojů pak nemocnice financovala nákup 1600 moderních tabletů pro výdej stravy za 4,8 milionů korun.