„Kapacita nové parkovací plochy je rovných sto míst, z toho pět je vyhrazeno pro hendikepované občany,“ informoval vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček.

Parkoviště je určeno pro všechny návštěvníky, pacienty a zaměstnance nemocnice. "Dostanou se na ně vjezdem z Vojanovy ulice. Po zprovoznění nového vjezdového systému v celém areálu může být režim na tomto parkovišti pozměněn,“ uvedl.

Výstavba parkoviště pod Dětskou klinikou FN Olomouc začala letos v lednu a náklady přesáhly 10 milionů korun. Firma musela zlikvidovat starý dílenský objekt, v němž byl zjištěn nebezpečný azbest.

Parkování v areálu nemocnice je zpoplatněno. Za první půlhodinu zaplatí řidič 5 korun, druhou půlhodinu také 5 korun a každou další hodinu 10 korun.