„Během podzimu by motorizovaní návštěvníci měli mít k dispozici dalších 87 míst k stání, z toho 63 díky rozšíření stávajícího parkoviště P2 pod Dětskou klinikou a 24 míst u ubytoven pro zaměstnance, před budovou YE,“ informoval mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Součástí úprav obou parkovišť je vybudování nových chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a slaboproudých rozvodů s kamerovým dohledem. V rámci dostavby parkovací plochy pod Dětskou klinikou, kde budou z 63 nových míst čtyři vyhrazena pro ZTP/P, dojde rovněž k úpravě frekventovaného chodníku od tramvajové zastávky od Brněnské ulice a vytvoření odpočinkové zóny v místě bývalého jezírka.

„Vítaným bonusem navíc je rovněž renovace a zprovoznění nedalekého zchátralého „společenského“ pramene, včetně jeho napojení na pitnou vodu,“ popisoval mluvčí Fritscher.

Vznikající parkoviště před ubytovnou v panelové budově YE pod hlavní lékárnou FN Olomouc má uspokojit především uživatele ubytoven, pro něž bude vyhrazeno 15 z celkových 24 nových stání.

„Náklady na tyto dvě akce činí téměř 12,9 milionu korun bez DPH. Stavba by měla být hotová letos v říjnu,“ sdělil mluvčí.

V areálu FN Olomouc je aktuálně k dispozici 1142 parkovacích míst. Po dokončení dvou nově budovaných parkovišť se jejich počet zvýší na 1229.