Že má ministerstvo kultury s umístěním ledové plochy mezi morovým sloupem a Jupiterovou kašnou problém, se řešilo už před prázdninami. Dosud ale není rozhodnuto, co dál.

Památková inspekce se na Dolní náměstí zaměřila kvůli upozornění Olomoučanů. Kontrola například zjistila, že kašnu při montáži i rozebírání kluziště nechránilo oplocení.

V rozporu s povolením byla i malá vzdálenost konstrukce od památky.

„Její roh byl namísto 5,5 metru vzdálen od kašny pouze zhruba 1,6 metru," uvedla mluvčí resortu Simona Cigánková.

Že žádná z cenných památek nepřišla k újmě, považuje podle svých slov za shodu šťastných okolností.

Ministerstvo proto památkářům z olomouckého magistrátu jako státní správě navrhlo, aby pro příště kluziště nepovolovali.

Úřad už se námitkami zabývá.

Připomínky i k toaletám a kontejnerům

„Organizátor vánočních trhů dostal nepřekročitelné limity, které buď splní, nebo ne. Pokud ano, bude v provozní smlouvě, kterou s ním každoročně uzavíráme do konce srpna, zaneseno, že by kluziště bylo. Za sebe bych byl rád za jeho pokračování," řekl náměstek olomouckého primátora pro kulturu Pavel Urbášek (ČSSD).

Dodal, že v úvahu by připadalo zmenšení či jiné natočení plochy.

Loni provozování trhů v centru na dalších pět let vyhrála obecně prospěšná společnost Kulturní Olomouc.

Radnice s ní vždy po skončení olomouckých Vánoc jedná o možných zlepšeních. Řešily se například stížnosti na hluk chladicího zařízení kluziště.

„Lidé se na nás kvůli tomu obraceli. Na jednání s organizátory jsme měli také připomínky k umístění mobilních toalet a jejich malému počtu. Obyvatelům centra vadila i neuspořádanost kontejnerů a auta zásobování zaparkovaná celý den u stánků místo na parkovišti," zmínil předseda komise městské části Olomouc – střed Zdeněk Černohouz.

Kluziště u bazénu či pevnůstky?

Pořadatel na dotazy Olomouckého deníku nereagoval. Chystá ale změnu.

„Organizátor nám sdělil, že je podle počasí schopen v době nočního klidu agregát vypnout a poté více mrazit přes den. Řešil se i vzhled trhů. Z mého pohledu je komunikace s Kulturní Olomoucí velmi dobrá, na naše připomínky reaguje," shrnul náměstek Urbášek.

Jako příklad uvedl dohodu, že letos nebudou stánky mezi Horním a Dolním náměstím, kde zastiňovaly obchody v podloubí.

Na schůzkách se také mluvilo o možnosti složit kluziště jinde. Mezi variantami zazněla například plocha u plaveckého stadionu, kde stávalo letadlo, či prostor před Korunní pevnůstkou.

„Je ale zcela evidentní, že pro organizátory je kluziště lákadlo, o tom není sporu. Na náměstí v době trhů přijdou statisíce lidí," řekl Pavel Urbášek.