Charitativní sbírku pořádá již po jednadvacáté sdružení Šance Olomouc.

„Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné malé pacienty se živá květina stala navíc symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím. To je ostatně i motto naší sbírky: Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce vás bude hřát pocit, že jste pomohli nemocným dětem,“ řekla ředitelka obecně prospěšné společnosti Herta Mihálová.

Jako v předchozích letech, tak i letošní výtěžek ze sbírky zůstane v regionu. Vloni se podařilo získat rekordních 2,337 milionu korun.

„I letošní výtěžek využijeme na humanizaci hemato-onkologického oddělení dětské kliniky olomoucké fakultní nemocnice, na sociální pomoc rodinám a na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě,“ vyjmenovávala Mihálová.

Na hemato-onkologickém oddělení se léčí děti s nádorovými onemocněními krvetvorby, jako jsou leukémie či lymfomy. Malí pacienti zde v průměru stráví osm měsíců.

„Oddělení má nadregionální význam. Je moravským referenčním centrem, zajišťuje diagnostiku pacientů i pro pracoviště v Ostravě a podílí se na léčbě nádorových onemocnění u dětí, které se léčí na dětské onkologii v Brně,“ doplnila ředitelka sdružení Šance Olomouc.

Podle posledních statistik se odborníkům z olomoucké dětské kliniky daří zcela vyléčit v průměru devadesát procent dětských pacientů s maligním onemocněním krvetvorby. Jejich výsledky jsou uznávány nejen v České republice, ale také v zahraničí.

V Olomouckém kraji koupí zájemci vánoční hvězdu také v Prostějově, Přerově a Zábřehu. Cena květiny je stejná jako vloni, tedy 100 korun.

Veřejná prodejní místa v Olomouci:
Dětská galerie na DK: po celou dobu trvání sbírky
Mamma centrum, Dlouhá ul.: po celou dobu trvání sbírky
Galerie Caesar, Horní Náměstí: po celou dobu trvání sbírky
BioNaturae, Horní Lán: po celou dobu trvání akce
Hravá korálkarna, Dolní Náměstí: po celou dobu trvání akce
Teoretické ústavy LF UP: 28. – 29. 11. 2018
Galerie Šantovka, City Olomouc: 1. 12. 2018
OC Haná, OC Olympie: 2. 12. 2018