Nový kruhový objezd přišel na 14,5 milionu korun, část nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Kromě úprav vozovky proběhly také přeložky vodovodu a kabelů.

Nové je rovněž veřejné osvětlení, chodníky a zeleň. Projekt financovala Správa silnic Olomouckého kraje, město Uničov a Vodohospodářská společnost Olomouc. 

Železniční stanice Libina
Rychlejší, ale méně romantiky. Trať Uničov - Šumperk chystá proměnu. Kdy začne?