Při bleskové povodni se voda dostala nejen do mnoha domácností, ale zaplavila tamním obyvatelům také studny na dvorcích a zahradách. Ty jsou pro ně jediným zdrojem pitné vody, protože v obci ještě není dokončený vodovod. Ukázalo se, že bude potřeba vyčistit více studní, než byly původní předpoklady.

„Nejsou to jen studny u zaplavených rodinných domů. Nečistoty ze spodní vody se později dostaly do dalších zdrojů pitné vody u domů, kterým se blesková povodeň vyhnula. Asi osmdesát procent studní je hlubokých okolo sedmi metrů. U mnoha dalších se zjistilo, že mají hloubku i dvacet metrů nebo jsou vrtané, což je na čištění nejen složitější, ale i nákladnější,“ sdělil koordinátor humanitární pomoci organizace Adra Josef Koláček.

Na čištění studní se humanitárním organizacím podařilo nashromáždit celkem 1,6 milionu korun, což ale nyní nebude stačit. Podle Josefa Koláčka bude potřeba dalších nejméně 300 tisíc korun.

„Uvítáme proto každý finanční dar od vstřícných občanů či sponzorů. Obyvatelé Šumvaldu jsou ve velmi tíživé situaci. Od bleskové povodně uplynulo šest týdnů a pitná voda jim z kohoutků stále neteče. Musejí chodit k cisternám, vodovod k dispozici nemají. Trvá to už dlouho a je to pro ně velmi vyčerpávající,“ popsal Josef Koláček.

Čištění studní v Šumvaldu provádějí dvě specializované firmy, které byly vybrány ve výběrovém řízení.

„Jsou velmi vstřícní, práce odvádějí za výrazně nižší cenu, než je obvyklý standard. Zatím je hotovo šest desítek studní, celkem budou vyčištěny asi čtyři stovky zdrojů pitné vody. Z každého se pak musí odebrat vzorky na laboratorní rozbory, cena za jeden přesahuje tisíc korun. Aktuálně jednáme s Olomouckým krajem, zda by bylo možné občanům na rozbory vody přispět,“ dodal koordinátor humanitární pomoci.