Vzácné malby ozdobily pokoje v průčelí Salmova paláce na konci 18. století na Horním náměstí v Olomouci.

Pozdně barokní obrazy s baculatými anděly a rostlinnými ornamenty na stěnách však postupně překryly nánosy nových omítek.

Než se začalo s opravou jednoho z největších domů v centru města, našli je odborníci při stavebně-historickém průzkumu. Nevylučují, že další zajímavosti na ně ještě čekají.

Salmův palác vyrostl na Horním náměstí na místě tří měšťanských domů ve druhé polovině 17. století. Postavil jej hrabě Julius Salm.

Nejcennější částí budovy je takzvané piano nobile. Tradičně se tak nazývalo první patro šlechtických sídel. Právě zde odborníci našli pod několika centimetry obyčejné omítky ve třech pokojích cenné historické artefakty.

„Sondami jsme zjistili, že jde o pozdně barokní až raně klasicistní barevné malby ze závěru 18. století. Jsou figurální, což znamená, že jsou na nich vyobrazené postavy. Našli jsme buclaté anděly, které doplňují květinové ornamenty, hlavně růže,“ popsal Karel Žurek, který má při opravě paláce na starosti restaurátorské prá­ce.

Nejcennější jsou právě figury, které stěny piano nobile zdobí. Květiny a rostlinné motivy byly v baroku obvyklé.

„Postavy už tolik ne. Je tak velmi osvěžující, když se podaří najít vyobrazené anděly nebo další podobné výjevy. Podle stylu jsme určili i jejich stáří,“ přiblížil restaurátor.

Barokní malby pod omítkou interiérů Salmova paláce
Barokní malby pod omítkou interiérů Salmova paláce

První patro chráněné památky sloužilo v období, kdy patřilo Salmům, jako komnaty pro ubytování šlechticů. Sídlil zde také správce, tedy úředník, který hrabatům pečoval o majetek. Zajímavostí je, že obrazy jsou velmi podobné malbám na tovačovském zámku, který dříve Salmům také patřil.

„V arkádové části zámku ve špaletách oken byly nalezeny také. Nyní bádám v archivu. Chtěl bych zjistit, zda Salmové neměli nějakého dvorního malíře, který jim obě památky malbami vyzdobil. Je to ale hledání jehly v kupce sena. Procházím stavební deníky a další záznamy. Pokud by se mi podařilo najít autora, bylo by to velmi zajímavé,“ popsal Žurek.

Nevylučují další cenné objevy

V některých místech jsou malby poničené stavebními úpravami, které palác zasáhly po odchodu šlechtického rodu. Z budovy se stala ryze správní budova, kterou zaplnily stovky úředníků.

„Stavaři někde probourali nové dveře, a tak malby zničili. V některých místech jsou zase porušené novými nátěry. Nicméně přesto jsou dochované v celku, neztratily se úplně, což se jen tak nevidí. Restaurování bude velmi složité a náročné,“ podotkl Žurek s tím, že nejsou vyloučené další cenné objevy v jiných místnostech paláce.

„Především v části domu do ulice 28. října. Proto musíme se stavebními pracemi postupovat opatrně,“ doplnil Žurek.

Restaurování by bylo velmi nákladné

Zda si budou moci barokní výjevy a ornamenty lidé po dokončení rekonstrukce paláce prohlédnout, ještě není jasné. Jejich odkrytí a restaurování by bylo totiž velmi nákladné.

„Je to velká plocha. Investor se ještě nerozhodl, jestli malby zahalí nové omítky nebo naopak budou doplňovat interiér. Rozhodnout se musí během několika týdnů,“ uvedl Daniel Ludín, který na opravy paláce dohlíží jako stavebně technický dozor.

Chráněnou památku vlastní společnost Salm Palace, která dům koupila před pěti lety od olomoucké samosprávy za jedenapadesát milionů korun.

Oprava Salmova paláce

Po letech vyjednávání s památkáři se majitel na konci dubna pustil do opravy chráněné památky. Stavební práce se dotknou celé budovy. Získá novou fasádu, střechu i interiéry.

Novinkou bude zastřešení dvoru, který zahalí prosklená pavučina. Navíc bude průchozí z ulice 28. října i Riegrovy. Po skončen prací dům zaplní soukromé společnosti, přízemí pak bude sloužit komerčním účelům. Vše by mělo být hotové do poloviny příštího roku.

VÍCE: Dvůr Salmova paláce zastřeší skleněná pavučina. Co vy na to?

Historie Salmova paláce:

Raně barokní palác vyrostl na místě tří měšťanských domů. Postavil jej ve druhé polovině 17. století hrabě Julius Salm, jehož rod sídlil především v Tovačově. Nachází se na dnešním Horním náměstí v Olomouci.

Nejvýznamnějším detailem je dochovaný portál od kameníka Lorenze Seegera. Vrcholně barokní úpravy, prováděné olomouckým stavitelem Wolfgangem Reichem, doplnily štukovou výzdobu průčelí.

Stavitel Johann Freywald v roce 1791 zvýšil palác o třetí patro a zastřešil mansardovou střechou, která byla po požáru v roce 1906 nahrazena nízkou sedlovou.

Zdroj: www.olomouc.eu