Akci, které se zúčastnilo sto osmnáct studentů lékařství nejen z Olomouce, si všichni pochvalovali.

Medici si v modelových situacích prakticky vyzkoušeli například oživování pacienta nebo zavedení dýchací trubice do krku, které se provádí v bezvědomí nebo při narkóze, tedy takzvanou intubaci.

„Měli jsme třináct stanovišť rozdělených do tématických bloků, od zásahu záchranné služby až po nejspecializovanější zákroky na oddělení urgentního příjmu. Medici tak okusili, jaké to je mít pacienta se zlomeninami, nedýchajícího, s těžkým poraněním, pacienta se zástavou oběhu nebo narkomana,“ uvedl Petr Hubáček, primář Oddělení urgentního příjmu olomoucké Fakultní nemocnice.

Doktoři a zdravotní sestry ze záchranné služby nebo nemocnice prakticky ukazovali návštěvníkům a hlavně studentům lékařských oborů, jak správně pomoci zraněnému člověku.

Posluchači medicíny si nejdřív na každém stanovišti vyslechli odborný výklad a pak se podívali na praktickou část, jak se daný úkon dělá. Nakonec si všechno mohli vyzkoušet v praxi.

„Bylo to skvělé. Ve škole není tolik času, abychom se k tomu dostali, a tady si to můžeme zkusit sami,“ řekl Jan Přeček, student pátého ročníku Všeobecného lékařství Univerzity Palackého.

Medici byli z workshopu většinou nadšení. Ve výuce se dostanou jen k teorii, a tak ocenili přítomnost specialistů, figurín i přístrojů.

„Pomocí defibrilátoru jsme se na tomto stanovišti učili oživovat člověka,“ sdělila Eva Dorazilová, která třetím rokem dochází na medicínu.

Lucie Herberová