Zástup kostýmovaných účastníků a Olomoučanů se v devět hodin večer vydal s ostatky světice z Horního náměstí přes Dolní a Žerotínovo náměstí ke chrámu svatého Mořice.

Jeden ze slavnostních kočárů vezl i skutečného potomka císařovny Marie Terezie, arcivévodkyni Ulriku Habsbursko-Lotrinskou.

Ta se zúčastní letošních Svátků města, které vyvrcholí bohatým programem v sobotu.

Na Horním náměstí jsou kromě jarmarku na programu šermířská i folklorní vystoupení, koncerty, divadla a večer i barokní ohňostroj. Sobotní slavnosti se zúčastní také císařovna Marie Terezie s doprovodem.