Inspektoři ČOI se zaměřili na kontrolu poctivosti prodeje v prodejnách sýrů, sýrových specialit a lahůdek ve specializovaných obchodech a prodejních místech v areálech obchodních center. Chtěli přitom porovnat letošní výsledky kontrol s kontrolní akcí provedenou v roce 2014.

V roce 2014 proklepli celkem 19 podnikatelských subjektů a nedostatky odhalili u 9 z nich, tedy ve 47 procentech případů.

„Nejvyšší rozdíl mezi skutečnou a účtovanou částkou, který inspektoři při kontrolním nákupu zjistili, byl 287 korun, nedostatky v účtování byly zjištěny u 5 prodávajících,“ informoval mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Při letošní kontrolní akci ve dnech 18. října až 30. listopadu provedli celkem 34 kontrol a nedostatky našli ve 23 případech – bezmála 68 procent.

„Nejvyšší rozdíl mezi skutečnou a účtovanou částkou byl 10 korun, nedostatky v účtování kontrolního nákupu pak byly zjištěny u 6 prodávajících,“ popisoval Jiří Fröhlich.

Prodejci letos v 16 případech neinformovali o ceně prodávaných výrobků. Jednalo se zejména o neuvedení ceny vztažené k měrné jednotce množství u balených potravinářských výrobků.

„Dále ve 3 případech prodávající nevydali na vyžádání spotřebitele doklad o zakoupení výrobků se stanovenými náležitostmi a ve 3 případech použili k vážení měřidlo s neplatným úředním ověřením,“ sdělil mluvčí ČOI.

Inspektoři uložili na místě 15 pokut v celkové výši 24 tisíc korun. Dvěma kontrolovaným osobám pak budou pokuty uloženy ve správním řízení. U 6 prodávajících pro méně závažná porušení v souvislosti s pandemií Covidu-19 vyřešili prohřešek domluvou.