Na třídě Svornosti se bude rekonstruovat vozovka o délce 223 metrů. Opravovaný úsek začíná na hranici křižovatky třídy Svornosti s ulicí U Kovárny a končí křižovatkou třídy Svornosti s Kmochovou ulicí. Po této komunikaci se pak bude jezdit v režimu „Zóna 30“.

„Oprava spočívá v obměně asfaltových vrstev krytu komunikace a betonových obrubníků. Budou upravena místa pro přecházení a přechody pro chodce do požadovaných standardů. Stávající šíře komunikace bude využita pro umístění parkovacích zálivů,“ popsal stavební technik odboru dopravy Svatopluk Kukla.

Zároveň budou upraveny plochy pro umístění kontejnerů.

Rozloučení s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v katedrále sv. Václava v Olomouci, 30. června 2022
S arcibiskupem Graubnerem se loučil našlapaný olomoucký dóm, přijela celá Morava

„Parkovat se nově bude kolmo, nikoli šikmo jako doposud. Vzniknou tedy nová kontejnerová stání a parkovací místa pro celkem dvaadevadesát vozidel, z nichž pět míst bude vyhrazených,“ doplnil investiční náměstek Martin Major.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap a přijdou na přibližně 5,4 milionu korun. První etapa bude probíhat od 4. července do 21. srpna za plné uzavírky.

V první části stavby od křižovatky s Kmochovou ulicí po budovaný zvýšený práh, který bude umístěn na vozovce na úrovni domu třída Svornosti číslo 50. Zbývající část opravovaného úseku bude v provozu i s parkovacími místy.

Druhá etapa má začít 22. srpna a trvat do 2. října. Práce budou probíhat za úplné uzavírky v druhé části stavby od zvýšeného prahu až po křižovatku s ulicí U Kovárny. První část již dokončené silnice pak bude podmíněně v provozu i s parkovacími místy.