Zatímco doposud hubí přemnožené okřídlence pozemními postřiky, do budoucna by obce chtěly nasadit do boje s komáry letadlo.

Nešlo by o žádné plošné zásahy, ale cílené shazování přípravku do zaplavených periodických tůní a dalších komářích líhnišť.

40 druhů komárů v ČRNa českém území žije zhruba 40 druhů komárů. Vyskytují se nejvíce v lužních lesích, v okolí řek a vodních ploch.

Doma se lidé mohou nejčastěji setkat s komárem pisklavým či jeho poddruhem komárem obtížným.

Po záplavách se zvyšuje výskyt komára záplavového.

Na území České republiky se vyskytují i komáři rodu Anopheles.

„V březnu jsme ve spolupráci s geoinformatiky z Univerzity Palackého poprvé provedli letecké snímkování Litovelského Pomoraví, které by předcházelo zásahu proti komárům v případě hrozící kalamity. Získané podklady by posloužily ke stanovení GPS souřadnic, abychom vedli přesný zásah do líhnišť ve stanovených oblastech," vysvětloval záměr starosta Střeně Jiří Nevima.

Ledové krupky 

Sedm obcí ležících v blízkosti lužních lesů v současnosti hledá co nejefektivnější způsob hubení obtížného hmyzu, když po jarních povodních a zatopení lužních lesů vodou z Moravy zahrozí kalamita.

„Při pozemním zásahu musejí pracovníci obcházet líhniště a aplikovat přípravek postřikovači, což je při rozlivech na několika hektarech velmi náročné a ne tak účinné," uvedl.

Starostové plánují cestu do sousedního Německa, kde letecké hubení komárů úspěšně provádějí několik let.

„Chceme se na metodu podívat. Zdá se nám zajímavá a mohla by zafungovat i v Litovelském Pomoraví," naznačil Jiří Nevima.

„Z vrtulníku cíleně shazují ledové krupky s přípravkem, které bez problému propadnou olistěnými stromy do vodních ploch, kde navíc led plave na hladině a látka se uvolňuje postupně," popisoval, co starosty zaujalo nejvíce.

CHKO: Uvidíme

Pokud se shodnou, že aplikaci půjde přenést do lužních lesů kolem řeky Moravy, projednají možnost se Správou Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Litovelské Pomoraví.

„Se starosty zatím řešíme pouze pozemní aplikaci. V chráněném území je však potřeba zasahovat pouze selektivně, kde je potřeba, ne látku rozprášit po lese. Uvidíme, až nás s metodou seznámí. O letecké aplikaci zatím nic bližšího nevíme," reagoval vedoucí Správy CHKO Litovelské Pomoraví Michal Servus.

Byli, jsou a budou

Starosta Střeně ujistil, že pro obce je ochrana přírody na prvním místě.

„Komáři tady byli, jsou a budou, to je nám jasné. My se s nimi snažíme vypořádat uvnitř obcí s respektem vůči ochraně přírody. Pokud dojdeme k tomu, že bychom se v hubení komárů vydali touto cestou, předložíme věc Správě CHKO. Navíc metoda by mohla pomoci i jiným obcím v České republice," sdělil Jiří Nevima.

OnemocněníKomáři mohou přenést na člověka několik onemocnění.

Jde o takzvanou valtickou horečku, což je virové onemocnění podobné chřipce.

Člověka mohou nakazit také západonilskou horečkou. Toto onemocnění je však lékaři často zaměňováno s klíšťovou encefalitidou.

Nákaza obávaným virem Zika na území ČR není možná, i když jeden z komářích druhů, který ji přenáší, byl v minulých letech zjištěn na jižní Moravě.

V tropických oblastech se mohou turisté od komára nakazit nejčastěji malárií, ale také žlutou zimnicí či horečkou dengue.

Sedm obcí, kromě Střeně například Litovel, Mladeč, Náklo, Příkazy či Bílá Lhota, podepsalo smlouvu o společném postupu v boji proti komárům.

Vytvořily fond, z něhož budou hubení hradit.

„Vybrali jsme poplatek 20 korun na občana dané vesnice. Nějaké peníze už máme," dodal.

Na kalamitu to nevypadá

Kromě nákladů spojených se snímkováním „na zkoušku" zatím nic platit nemusejí.

Na jarní komáří kalamitu v obcích to nevypadá.

„Sice se může situace rychle změnit, ale kromě jedné příkopy zatím nebylo potřeba zásahu," hodnotil Jiří Nevima.

Podle pracovníků Krajské hygienické stanice v Olomouckém kraji, kteří výskyt komářích larev sledují, nehrozí ani zvýšený výskyt jarních druhů.

„Monitorovací místa byla skoro vyschlá. Na zvýšený výskyt to nevypadá," uvedl Libor Mazánek.

„V těchto obcích se vždycky nějaký ten komár objeví, jde o to, aby to nebylo ve zvýšené míře," dodal Mazánek.

V lese může na člověka zaútočit až stovka komárů za minutu.