Společně s odborníky v těchto dnech ověřují data a vyhodnocují plochy s výskytem komářích larev.

Vycházejí z leteckého snímkování, které zpracovali pracovníci Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Vědí, že ideální je zasáhnout včas, ještě než komár vylétne z tůně. Spolu s hygieniky ujistili, že na kalamitu jarních druhů to zatím nevypadá.

„Vody je málo, trvá srážkový deficit, a lze předpokládat, že výskyt jarních komárů, kteří navíc nejsou tak problematičtí z hlediska zalétávání do obcí, by měl být nižší,“ popisoval starosta Střeně Jiří Nevima.

Podle pracovníků Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje to na kalamitu v Litovelském Pomoraví nevypadá.

„Vývoj je opožděný, byla dlouho zima, ale nadprůměrnými teplotami v posledních čtyřech dnech hodně poskočil. Mokro však není a na kalamitu to nevypadá. Lokálně se něco vyskytnout může,“ hodnotil Libor Mazánek.

Osm obcí Litovelského Pomoraví se dohodlo na společném postupu v boji s komářími kalamitami, aby každoročně neobtěžovaly obyvatele obcí i turisty.

Když komáři vylétnou, je už pozdě

Na komáry jdou cílenými pozemními postřiky, protože letecké aplikace jsou z hlediska přípravy a financování podstatně náročnější.

Samotné hubení provádějí biologickým larvicidem neškodným pro ostatní živočichy.

Zpočátku pracovníci obcí spolu s hygieniky, ochranáři a lesníky postupovali s mapou v ruce. Už druhým rokem však mají k dispozici softwarovou aplikaci využívající chytré telefony a tablety.

„Pracovník obce dokáže během jednoho dne velmi přesně zmapovat s pomocí tabletu či mobilního telefonu až dvě desítky vodních ploch a přesně identifikovat, zda se jedná o tok, trvalou či periodickou vodní plochu. Na základě dalších informací je pak potřeba vyhodnotit, zda se jedná o líhniště či nikoli, protože ne všechny vodní plochy jsou zákonitě líhništěm komárů a ne každý komár také obtěžuje člověka,“ vysvětloval starosta Nevima.

Obce potřebují přesně zmapovat konkrétní lokality. Pracovníkům k tomu slouží letecké snímky z jara 2016 a 2017, které pro obce zpracovali experti z Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

„Přistoupili jsme k ještě přesnějšímu ověřování dat přímo v terénu. Vysíláme pracovníky do zasažených lokalit, dokud do umožňuje bující vegetace,“ popisoval Nevima.

Podle starosty je důležitá co nejefektivnější likvidace. Poukázal na to, že cílem není komáry zcela vyhubit, ale umět vyřešit situaci hrozící komáří kalamity. „Když komáři vylétnou, je už pozdě,“ uzavřel.