Na Horním náměstí v Olomouci je zprovoznili pracovníci Technických služeb města Olomouce ve čtvrtek 19. dubna v poledne.

Druhé pítko na Dolním náměstí začalo fungovat o pár desítek minut později.

Samotné naplnění Ariónovy kašny, která pojme celkem třicet tisíc litrů vody, se uskutečnilo za pomoci kropicích vozů.

„Před vlastním napuštěním prošla fontána celkovou kontrolou technologie a nezbytným vyčištěním. K zajištění stability vody v kašně přispívá dávkování přípravků, které zabraňují tvorbě řas. U pítek na Horním a Dolním náměstí byla po zimní odstávce provedena pracovníky technických služeb opakovaná dezinfekce přívodního potrubí a jeho proplach vodou z veřejného vodovodu. Odebrané vzorky vody jsou podrobovány příslušnému rozboru,“ sdělila mluvčí olomoucké radnice Radka Stědrá.

Technické služby města Olomouce letos nově přebírají do údržby i fontánu u Kaple sv. Jana Sarkandra.

„Zařízení této fontány bylo již odborným pracovníkům technických služeb předáno, byly provedeny revize elektrického zařízení a zaškolena obsluha ze strany dodavatele díla. Spuštění této fontány se uskuteční ve středu 25 dubna v 10 hodin,“ sdělil ředitel technických služeb Miroslav Petřík.

Barokní kašny až po Prvním máji 

Na letní sezónu se pak připravuje i další chlouba Olomouce a to šest barokních kašen, do nichž se voda vrátí po pravidelné zimní přestávce 1. května.

„Zahájení provozu barokních skvostů musí předcházet důsledná kontrola celkového stavu památek, nezbytné čištění i prověření technického zařízení na cirkulaci vody,“ doplnil náměstek primátora Filip Žáček s tím, že péče o kašny, které v Olomouci ožívají vždy až v první květnové dny, přijde město ročně na téměř čtvrt milionu korun.

Šest mistrně zpracovaných barokních kašen s mytologickými motivy zdobí centrum Olomouce od přelomu 17. a 18. století.

Arionova kašna, která ztvárňuje původně zamýšlený motiv nerealizované 7. barokní kašny, zdobí centrum od roku 2002.