Druhý ročník her pro pětičlenná smíšená družstva připravila Krajská rada seniorů Olomouckého kraje. Zúčastnili se i závodníci ze Slovenska a Polska. Nejlepší sportovci budou v červnu reprezentovat Olomoucký kraj na Mezinárodních hrách seniorů v Plzni.