Několik desítek vlastníků nemovitostí totiž s ukotvením na domech nesouhlasilo.

„Z celkového počtu 193 potenciálně dotčených vlastníků nemovitostí v ulicích Sokolská a Zámečnická se podařilo získat osm desítek konkrétních písemných vyjádření, z toho je asi pět desítek kladných. Nyní probíhá příprava výběrového řízení na projektanta,“ uvedla mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá.

Kotva pod odknem do obýváku

Jedním z těch, kdo městu poslal nesouhlasnou odpověď byl Zbyněk Kundrum.

„Nesouhlasíme s tím, aby na našem domě byly jakékoli kotevní úchytky,“ zaslal obyvatel Sokolské ulice v odpovědi městu.

„Kotvu máme pod oknem, kde je obývák. Stěna je permanentně prasklá, nedá se to ani spravit. Dopravní podnik tomu ale nevěnuje vůbec žádnou pozornost,“ zdůvodnil nesouhlasné stanovisko.

Projektant teď bude muset výsledek zohlednit v projektové dokumentaci a vyplývá z něj, že varianta bez stožárů není možná.

„Nyní bude záviset na návrhu architekta, jakým způsobem se vyrovná s tímto faktem a navrhne stožáry do veřejného prostoru tak, aby jej co nejméně znehodnotil,“ komentoval situaci náměstek primátora Aleš Jakubec.

Tramvaje přeparkují na Fibichovu

Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce Sokolské ulice je doplnění tramvajové větve z ulice 8. května přes Zámečnickou do Sokolské ulice s odbočením na obě strany, což také odpovídá požadavku územního plánu města.

Tato smyčka bude využívána jako rezerva při výlukách, nehodách nebo odklonech tramvajových linek.

Odstavené tramvaje, které se dnes nevejdou do stávajících prostor vozového parku DPMO, by ze Sokolské měly zmizet už příští rok. Zaparkované by měly být na Fibichově ulici u nádraží.

Širší chodníky a "třicítka"

Plánovaná rekonstrukce ale upraví i dopravní režim. Část Sokolské ulice se ve směru od Legionářské po kino Metropol zjednosměrní.

Od kina po Vodární ulici bude silnice obousměrná a dál na Koželužskou a Franklinovu bude opět jednosměrná.

Maximální rychlost bude navržená pouze na 30 kilometrů v hodině.

Projekt kromě toho počítá také s rozšířením chodníků a změnou v systému parkování.

V některých úsecích se bude stát jen na jedné straně, jinde po obou stranách, podle toho, jak to umožní šíře ulice.

V Zámečnické ulici, od kina ke kruhovému objezdu nově přibudou i stromy.

Se zahájením samotné stavby se pak počítá nejdřív v roce 2021 až 2023.