Odborníci, kteří se starají o městskou zeleň, už do budoucna plánují další opatření v souvislosti s horkými a suchými léty.

Zmírnit nepříznivé dopady změn klimatu se při údržbě parků snaží například výstaviště Flora Olomouc.

Při výsadbách vlhkomilných keřů, jakými jsou především rhododendrony a azalky, tamní zahradníci mulčují okolí keřů silnou vrstvou organické hmoty, která snižuje výpar vody z půdy.

Jinak teď přistupují také k pravidelné údržbě rozlehlých travnatých ploch v parcích.

„Výšku seče při sekání travních porostů regulujeme s ohledem na předpověď počasí. Předcházíme tím vyprahnutí travních porostů,“ popsal opatření provozní náměstek výstaviště Zdeněk Šup.

Nový postup údržby trávníků – takzvané mulčování místo obvyklého sekání trávy spojeného se sběrem a odvozem organické hmoty zvažuje do budoucna výstaviště Flora.

To také v letošním roce založí první květnatou louku. Nacházet se bude ve Smetanových sadech poblíž Rudolfova dubu a sečena bude jen dvakrát do roka.

Olomoucké výstaviště vybírá s ohledem na změny klimatu rovněž nové výsadby okrasných keřů a dřevin. Sázejí se především odolné druhy, které lépe zvládají horká a suchá léta.

„Dřeviny v současné době nespolehlivé, například smrky, nejsou nyní téměř vůbec vysazovány. Další opatření v souvislosti s klimatickými změnami budou zaváděna postupně podle dlouhodobého vývoje,“ dodal Zdeněk Šup.