Špatná je situace v Přerově, kde jsou čtyřiadvacetihodinové koncentrace nad 100 mikrogramů na metr krychlový. Více než dvojnásobek limitu pro polétavý prach dnes ukazuje i stanice v Olomouci-Hejčíně.

„Rozptylové podmínky budou i nadále většinou nepříznivé nebo mírně nepříznivé. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat nad hodnotou stanoveného imisního limitu,“ upozornil Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Jezděte MHD

Na znečištění ovzduší ve městech se podepisuje zejména provoz aut, proto ČHMÚ doporučuje lidem maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a upřednostnit veřejnou dopravu.

Nemocným s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším občanům a malým dětem radí odborníci zdržet se při pobytu venku a fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.

Na horách je vzduch OK

Naopak v horských okresech Jeseník a Šumperk dnes mohou lidé dýchat bez obav z toho, že by do plic dostávali zvýšené množství škodlivin. V Jeseníku byla ráno velmi dobrá kvalita ovzduší a v Šumperku dobrá. Ani na jedné z těchto stanic nebyl překročen limit.

KVALITU OVZDUŠÍ VE VAŠEM REGIONU MŮŽETE SLEDOVAT NA STRÁNKÁCH ČHMÚ.