Odhadované náklady jsou až dvě miliardy korun, spolek už navázal spolupráci se soukromou firmou.

Ekologové upozorňují, že „spalovna" není rozumným řešením a navrhují upřít pozornost na zvýšení recyklace.

V prosinci kraj schválil plán odpadového hospodářství, který předpokládá, že obyvatelé kraje v následujících letech vyprodukují každoročně přes 160 tisíc tun směsného komunálního odpadu.

Za méně než deset let ale nebude možné ukládat odpad do země a vedení kraje přemýšlí, jak se s tím vypořádat.

„Chceme důsledně podporovat prevenci a zlepšovat systém recyklace, abychom množství tohoto odpadu minimalizovali. Na druhou stranu se musíme včas připravit na legislativně schválený zákaz skládkování v roce 2024 a najít nejvhodnější řešení problému se zbytkovým odpadem," řekl hejtmanův náměstek Michal Symerský (KSČM), který má na starosti oblast životního prostředí.

„Nepřejeme si, aby obce za pár let stály před neřešitelnou situací, že nebudou vědět, co mají s tímto odpadem dělat, případně že pro ně bude jeho likvidace znamenat neadekvátní finanční zátěž," dodal.

Inspirace v zahraničí

Proto hejtmanství pobídlo starosty a primátory k založení spolku Odpady Olomouckého kraje.

Ten již začal ve spolupráci s partnery plánovat, že by na území kraje vzniklo moderní zařízení, které by s využitím plazmového zplyňování zvládlo zpracovat sto tisíc tun zbytkového odpadu.

„Inspiraci hledáme ve fungujících modelech v zahraničí. Chtěli bychom, aby zvolené řešení co nejméně zatěžovalo životní prostředí. Velký důraz klademe také na zvýšení materiálového využití směsného komunálního odpadu a v neposlední řadě i zhodnocení jeho energetického potenciálu," uvedla koordinátorka systému odpadového hospodářství v kraji Zuzana Ochmanová.

Náklady na stavbu jsou odhadovány na 1,5 a 2 miliardy korun.

Plyn na elektřinu i palivo 

Spolek jedná s firmou PGP Terminal.

Podle jejího generálního ředitele Petra Břenka jde o moderní a ekologické řešení, které nelze srovnávat s běžnými spalovnami.

„V zařízení dochází k přeměně odpadu na prvky a jednoduché sloučeniny jako je vodík, oxid uhelnatý a voda. Odpad se při teplotách okolo tří tisíc stupňů Celsia mění na syntetický plyn, z něhož se po pročištění vyrábí elektřina, teplo nebo palivo pro automobily," popsal ředitel.

Společnost vlastní licenci na kanadskou technologii Westinghouse Plasma Corporation pro Česko.

Petr Břenek doplnil, že po procesu zůstává sklovitá tavenina využitelná ve stavebnictví.

Ekologové: Více recyklujme, pak spalujme

Ekologové ale nadšení mírní.

„Zbytků je samozřejmě mnohem méně než v případě klasické spalovny. Co se týče toxicity látek, laboratorní pokusy zatím ukazují, že by to mohlo být lepší. Nicméně ještě není k dispozici dostatečné množství komerčních provozů, které by to prokázaly," uvedl postoj neziskové organizace Hnutí DUHA vedoucí programu Odpady Ivo Kropáček.

Zmínil, že vzhledem k velmi malému rozšíření nové technologie není snadné podívat se, jak funguje.

Představitelé samospráv se podle něj vydávají špatným směrem, jelikož řešení může být mnohem dosažitelnější.

„Nehledejme způsob, jak odpad spálíme. Nejprve bychom měli pracovat na zvýšení míry recyklace, tedy snížit množství směsného komunálního odpadu," řekl Ivo Kropáček.

K tomu navrhuje využít evropské fondy.

Řešení: stávající spalovna v Brně ?

„Na co nám ale Evropská komise nedala a nedá ani euro, je spalování komunálního odpadu. Nelze recyklovat málo a mluvit o spalovacím zařízení. Budeme pak směřovat k tomu, co se stalo v Německu, Rakousku nebo Nizozemí, kde řekli, že recyklace bude přibývat pomalu a s výstavbou spaloven přestřelili. Mají jich více, než produkují odpadů. Vede to k tomu, že provozovatelé zařízení tlačí na politiky, aby omezovali recyklaci," podotkl.

Jako možné řešení by případně viděl využít brněnské spalovny, která chystá stavbu třetího kotle.

Ve spolupráci s hejtmanstvím spolek připravuje také žádost o evropské dotace na vytvoření systému sedmi odpadových center na území celého kraje, odkud by měl být zbytkový komunální odpad odvážen do spalovny.