Konkrétní obrysy by měl začít získávat zhruba za půl roku.

„S Arcidiecézní charitou a nemocnicemi Olomouckého kraje, které jsou pronajaty poskytovateli zdravotnické péče Agelu, připravujeme projekt na kamenný hospic, mobilní hospic a ambulantní hospic. První kroky tohoto projektu bychom chtěli spustit na začátku příštího roku,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Projekt má být podle něj připraven tak, aby byl koncepční a zasáhl všechny oblasti paliativní péče.

Společnost Agel a kraj nyní jednají o podobě a formách hospicové péče.

„Vyjednáváme základní parametry spolupráce, jako je například cílová skupina hospicové péče, optimální kapacita či nabídka souvisejících sociálních služeb,“ vysvětlila mluvčí společnosti Agel Radka Miloševská.

Nejdříve Prostějov a Přerov

Služby nových hospiců by podle mluvčí společnosti Agel Radky Miloševské v první fázi poskytly prostějovská a přerovská nemocnice, poté by se přidaly další.

„Do projektu by se v pilotní fázi zapojily nemocnice v Prostějově, kde by měla fungovat lůžková hospicová péče s před-pokladem poskytnutí péče až 150 klientům ročně, a nemocnice v Přerově s mobilním týmem, u kterého je předpokládané využití u 120 až 150 klientů mě-síčně. V další fázi projektu počítáme se zapojením nemocnice ve Šternberku a v Jeseníku,“ doplnila.

Péči o nemocné či umírající pacienty by v rámci projektu zaštítila také Arcidiecézní charita, jejíž střediska v kraji poskytují domácí hospicovou péči již více než dvacet let. Její podobu a rozsah však musí ještě zástupci kraje a církve upřesnit.

„Na pracovně informativní schůzce olomouckého hejtmana s olomouckým arcibiskupem si představitelé krajské samosprávy a církve sdělovali zkušenosti a vyměňovali názory, jak zabezpečit oblast sociálních služeb a některých zdravotnických služeb. Arcibiskup s hejtmanem se dohodli na pokračování kontaktů a spolupráci,“ uvedl ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt a doplnil, že na základě toho očekává, že proběhnou další jednání, tentokrát již za účasti Arcidiecézní charity Olomouc, případně dalších odborníků.

Jediný na Sv. Kopečku

Pacientům, kteří potřebují neustálou péči, slouží již od roku 2002 kamenný hospic na Svatém Kopečku.

Zařízení, které navazuje na zkušenosti získané v hospicích v Česku i v zahraničí, je jediným zařízením tohoto typu v Olomouckém kraji.

O klienty zde pečuje lékař, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pastorační pracovnice i duchovní.

Lidé mohou využít také služeb organizace Nejste sami  mobilní hospic, jenž poskytuje úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stadiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny.