Ve stejný čas mohly rodiny zamířit také do kostela sv. Michala, o něco později pak do kostela na Nových Sadech nebo do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie.