Dokument zmapuje důležitá stromořadí v regionu, laici i odborníci se z něj dozvědí potřebná data pro jejich ochranu a péči.

Mapa je podle Arniky prvním krokem k záchraně a obnově alejí v české krajině. Olomoucký projekt vzniká jako první v republice, ostatním krajům bude sloužit jako návod.

V tuzemsku chybějí přesné informace o počtu stromořadí, o jejich poloze, stáří a stavu. Není proto zcela jasné, o které stromy a jak pečovat.

Sdružení navíc před nedávnem zjistilo, že v uplynulých pěti letech v celé republice správci silnic vykáceli ve stromořadích více než padesát tisíc stromů, ale vysadili zpět jen polovinu.

„Alejí dlouhodobě ubývá, což je podle nás důsledkem chybějícího mapování i koncepce. Proto jsme se rozhodli vytvořit ve spolupráci s univerzitou, která zaštítí výzkum i metodu, mapu stromořadí v Olomouckém kraji. Informace nám pak pomohou o aleje pečovat a chránit je,“ uvedl Martin Skalský ze sdružení Arnika.

Podle odborníků na ochranu přírody jsou stromořadí důležitou součástí krajiny, plní významnou úlohu jak pro živočichy, tak pro člověka.

„Zejména na Hané mají estetickou funkci, protože člení krajinu na menší části. Také vytváří přirozený stín, takže jednoduše ochlazují okolí. Produkují kyslík, jsou útočištěm pro mnoho velkých i malých živočichů. Jejich funkce má tedy více vrstev a určitě je tedy záslužným činem zmapovat jejich stav, abychom věděli, které stromy jsou nemocné a je třeba je nahradit novou výsadbou,“ vysvětlil Jiří Šafář, vedoucí krajského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny.

Univerzita do projektu zapojí studenty geografie, kteří budou na jaře přímo v terénu zkoumat stav stromů, jejich výšku, vzdálenost od silnice, z místních kronik budou zjišťovat jejich stáří.

130 alejí bude v mapě

Nyní má univerzita vytipovaných celkem sto třicet alejí, které budoucí geografové do map zanesou.

„Chtěli bychom, aby studenti v praxi využili všechny znalosti, které na univerzitě získají. Také tímto způsobem můžeme pomoci s řešením problémů, které jsou nákladné či náročné na personál,“ sdělil Aleš Létal z katedry geografie UP.

Výsledek sdružení zpřístupní na internetu a vydá ji také jako klasickou mapu. Materiál mohou využít obce i veřejnost.

„Pro krajský úřad bude dokument důležitý ze dvou hledisek. Za prvé zjistíme, které stromy v alejích v našem majetku je nutné nahradit novou výsadbou. Za druhé pak budeme mít ponětí o tom, kde všude v kraji jsou významná stromořadí. Projekt je tedy velkým přínosem,“ uvedl Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého krajského úřadu.

Sdružení Arnika na tvorbu mapy získalo peníze z Evropské unie. Celkově za rok přiteče do jejich kasy padesát tisíc eur. Ty však využijí také na provoz poradenství, osvětovou kampaň, tvorbu informačních materiálů a další projekty.