Každý strom totiž bude mít svého patrona, který přispěje penězi.

Lípy, duby, javory, buky, borovice a modříny porostou mezi nově postavenými rodinnými domy v blízkosti ulic Slovanská a Pod Letištěm.

Místo ponese název Park Malého Noe. Právě Nadace Malý Noe pomáhající dětem žijícím bez vlastních rodičů projekt spolu s olomouckou radnicí zaštiťuje.

Novým hájem povede asfaltová cestička, nebudou chybět lavičky.

Stromy nyní čekají na své partnery, kteří je v pátek 3. října zasadí. Mohou jimi být jednotlivci, firmy i spolky.

Budoucí Park Malého Noe v olomoucké čtvrti Neředín

Plánek budoucího Parku Malého Noe v olomoucké čtvrti Neředín. Zdroj: malynoe.cz 

Jméno na tabuli u vstupu

„Zájemce o patronát věnuje nadaci na základě smlouvy finanční dar a následně obdrží pamětní list prokazující jeho patronství," řekl předseda správní rady Nadace Malý Noe Jaroslav Strejček.

Jméno patrona stromu bude umístěno na informační tabuli s mapkou u vchodu do parku.

Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem zejména v Olomouckém kraji, ale také za hranicemi regionu, již vysadila háje ve Velkém Týnci na kopci Hradisko a na Čekyňském kopci nedaleko Přerova.

Informace o tom, jak se stát patronem stromu, je možné získat na telefonním čísle 602 715 210.