Obyvatelé bytových domů na nábřeží Moravy, kde Povodí Moravy buduje rozsáhlá protipovodňová opatření, to uvítali.

Ruch na největším olomouckém staveništi ztrpčuje místním život. Obávají se, aby stavba nepoškodila jejich domy. Podali kvůli tomu trestní oznámení.

„Chci abychom pro problematiku protipovodňových opatření měli odbornou komisi,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek (ANO).

„Protipovodňová opatření jsou sice významným krokem pro bezpečnost města, na druhou stranu ale znamenají i mimořádně nepříjemnou komplikací nejen pro obyvatele dotčené lokality,“ dodal v souvislosti s tím, že rada naopak zrušila komisi pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků Olomouce, jejíž agendu pokrývá komise pro prevenci kriminality a bezpečnost.

Vznik odborné komise ocenili zástupci obyvatel domů na nábřeží.

„Je pracovní skupina, kde jsou zástupci investora, dodavatele, města. Jde však o rozsáhlou stavbu s velkým přesahem a nezávislý odborný pohled na problematiku je důležitý,“ reagovala Zdenka Tkadlečková z Občanského sdružení Nábřeží.

Společenství vlastníků nábřežních domů se obrátilo s trestním oznámením na státní zastupitelství, protože se obávají, že stavba poškodí jejich domy. Napadli, že nebylo provedeno řádné statické zajištění objektů postavených před bezmála 100 lety.

Podle investora byla provedena celá řada monitorovacích i zajišťovacích opatření.

„A to po pečlivém průzkumu a statických propočtech, současně je celá realizace stavby detailně monitorována, zjištěné údaje jsou pravidelně vyhodnocovány a zohledňovány,“ odmítl kritiku mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Odborné komise Radním v Olomouci pomáhá v rozhodování celkem šestnáct komisí, jejichž členy jsou většinou externí odborníci pro danou problematiku. Poskytují stanoviska v oblastech kultury, architektury, sociální oblasti, hospodářském rozvoji, dopravě či životním prostředí.
„Rada města se shodla, že chce odborným komisím dát daleko větší prostor. Chtěli bychom, aby se zapojovaly do diskuse s občany, byly iniciátorem veřejného projednávání některých témat a samy přicházely s nápady, jak zlepšovat život ve městě,“ popisoval představy o posílení role odborných komisí náměstek primátora Pavel Hekela, který měl přípravu jejich složení na starost.