Pomocí mobilu a přídavných senzorů mohou pacienti sledovat důležité tělesné funkce a data posílat zdravotníkům do nemocnice, kde, aniž by nemocného vyšetřili v ordinaci, mají přehled o aktuálním zdravotním stavu.

Oblast takzvané telemedicíny otevírá velké možnosti, zvyšuje bezpečí pacientů s dlouhodobými problémy a umožňuje ještě efektivnější léčbu onemocnění. V olomoucké fakultní nemocnici v těchto dnech vzniklo Národní telemedicínské centrum.

To bude sloužit jako koordinační a edukační centrum pro nové odvětví medicíny. Telemedicína se od roku 2014 rovněž zařadí mezi studijní předměty lékařské fakulty.

„Technologie mohou zvýšit bezpečnost pacienta, efektivitu léčby, zlepšit komunikační možnosti mezi personálem a nemocným,“ vypočítával přednosti telemedicíny Miloš Táborský, přednosta I. interní kliniky kardiologické FNOL.

Právě olomoucká klinika zavedla jako první v České republice plně automatický monitorovací systém CareLink umožňující sledování nemocných v domácím prostředí.

Kontrolování zdravotního stavu na dálku ulehčuje život hlavně imobilním či starším pacientům, pro které je cestování do vzdálené nemocnice náročnější.

„Pomocí jednoduché a nenákladné technologie jsme schopni umožnit například u pacienta na protisrážlivé léčbě, že si denně odebere kapku krve, pošle pomocí mobilního telefonu výsledky do centra, kde jej můžeme efektivně monitorovat, aniž by musel někam jezdit. Když vidíme, že hodnoty protisrážlivé léčby nejsou adekvátní, léčbu operativně upravíme,“ přiblížil přednosta fungování technologie.