Výtvarný happening připravila Univerzita Palackého.

Zájemci si mohli vyzkoušet techniku malby štětcem či sprejem pod dohledem lektorů, kteří poradili, jak pracovat se sprejem.

“V atmosféře blížících se změn sloužila zeď jako místo svobodného vyjádření. Lidé na ni psali politické proklamace, osobní vzkazy, objevovala se na ní i umělecká vyjádření. Výročí jsme se proto rozhodli připomenout výtvarným happeningem,” sdělil ředitel Pevnosti poznání Matěj Dostálek.

I olomoucká „Berlínská zeď“ rozdělující areály Korunní pevnůstky, botanické zahrady a rozária bude nakonec zbořena.

První fáze několik let plánovaného propojení, kdy by měly vzniknout otevřené průchody mezi areály, se připravuje na jaro příštího roku.