Za vodu si nepřiplatí ani ve Šternberku. Tam však zvednou o jednu korunu stočné - odpadní vodu tekoucí do čističky. V porovnání s letošním ceníkem si připlatí i v Pasece a Újezdě.

Obyvatelé Olomouce i okolních měst a obcí v příslušné tarifní oblasti v roce 2018 vydají na vodném a stočném v součtu 72,41 koruny za kubík - bez DPH. Podle vedení samosprávy se město s vodárnami dohodlo na fixaci ceny.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo vyjednat tento vstřícný krok, který znamená, že se zhruba 130 tisícům odběratelů v našem regionu nezdraží vodné a stočné,“ informoval primátor Antonín Staněk.

Kompromis je výsledkem vyjednávání mezi vedením města, které je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, a společností Moravská Vodárenská, jež soustavu potrubí a čistírnu provozuje.

„Olomoučané se tak v roce 2018 vyhnou nárůstu vodného a stočného o 2,5 procenta, které by přišlo, kdyby nebyla dohoda uzavřena. Cena tak zůstane na úrovni letošního roku ve výši 72,41 Kč/m3 bez DPH, což je ještě o 1,1 procenta méně, než tomu bylo v roce 2016,“ sdělil náměstek primátora Filip Žáček.

Tento model již schválily v souladu s provozní smlouvou orgány Vodohospodářské společnosti Olomouc a v pondělí bude dodatek provozní smlouvy schvalovat rada města. Cena vody pro Olomouckou oblast je pro každý rok stanovována na základě cenového modelu, schváleného Ministerstvem životního prostředí.

Jeho zavedení bylo nutné vzhledem k dotaci z EU v hodnotě přesahující jednu miliardu korun pro dobudování kanalizace ve městě Olomouc v letech 2006 až 2009.

„Tento cenový model pracuje nezávisle na Moravské vodárenské i městu Olomouc, zohledňuje inflaci, vývoj spotřeby vody, nájemné, obnovu infrastruktury. Pro rok 2018 model vypočítal cenu vyšší o 2,5 procenta, oproti roku 2017 - stejně tak, jako vypočítal cenu o 1,1 procenta nižší v roce 2017 oproti roku 2016,“ vysvětlovala mluvčí Moravské Vodárenské Markéta Bártová.

Podle vodárenské společnosti se zafixování ceny, které navrhla sama Moravská vodárenská, nedotkne nájemného, které platí Olomouci a meziročně se navyšuje o jedno procento na 134,1 milionu korun.

„Ani společnosti VHS Olomouc, které se rovněž zvyšuje o jedno procento na částku 55,85 milionu korun,“ sdělila mluvčí Bártová.

Moravská vodárenská investuje v roce 2018 do oprav a obnovy infrastruktury 76,5 milionu korun.

Vodné zůstane stejné i ve Šternberku, kde odběratelé společnosti VHS Sitka zaplatí za kubík 25,50 korun - bez DPH. Za stočné ovšem vydají o jednu korunu více. Zvedne se na 36,50 korun za kubík – bez DPH.

„Toto navýšení souvisí se změnou legislativy v nakládání s čistírenskými kaly od roku 2020, což se týká nejen naší společnosti, ale všech. Musíme rekonstruovat a rozšířit čistírnu odpadních vod ve Šternberku, což si vyžádá poměrně velké prostředky. Musíme vytvářet finanční zdroje na realizaci,“ vysvětlil zdražení stočného jednatel společnosti VHS Sitka Jiří Hanzl.

V Pasece by se měli připravit na zvýšení ceny pitné vody o dvě koruny na 32 korun za kubík – bez DPH. V Újezdu pak o jednu korunu zdraží stočné. „V posledních letech jsme zde dosahovali ztráty, proto došlo k úpravě,“ uvedl jednatel.

Nejvíce na Olomoucku zaplatí v příštím roce za vodu a vyčištění splašků ve Městě Libavá. Mohlo to však být ještě horší. Cenu spočítali na 130 korun za kubík.

„Po úpravách na straně obce a armády jsme došli k částce, která by neměla přesáhnout 100 korun,“ ujistila starostka Města Libavá Štěpánka Tichá.

Cenu však bude i do budoucna ovlivňovat, kolik pitné vody ze společního zdroje spotřebují vojáci na Libavé. Pokud se budou málo mýt, cena se zvedne. Obec si je vědoma rizika nárůstu nákupní ceny vody v návaznosti na spotřebě armády, kterou neovlivní. Navíc je klíčová, protože z 81 tisíc kubíků ročně dodaných do Města Libavá dělá 50 200 – obec odebere 30 tisíc kubíků pitné vody. Uvažuje proto o vlastním zdroji.

Ještě více než ve Městě Libavá platili před dvěma lety za pitnou vodu v Kozlově na Olomoucku. Tehdy byl ještě součástí vojenského újezdu. Vodné a stočné dělalo rekordních 196 korun za kubík.

„Bylo to neúnosné. Trvali jsme na to, aby nám armáda v rámci vyčlenění obce z vojenského újezdu vybudovala jiný zdroj vody. To se udělalo, vrt máme, také novou bezobslužnou vodárnu a nový vodovod. Vše bylo převedeno na obec, včetně čistírny. A cena? Pod 70 korunami za kubík,“ líčil starosta Roman Fojtík.